Current issue: 51(2)

Under compilation: 51(3)

Impact factor 1.470
5-year impact factor 1.788
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Acta Forestalia Fennica vol. 15 | 1920

Category: Article

article id 7042, category Article
Yrjö Ilvessalo. (1920). Kasvu- ja tuottotaulut Suomen eteläpuoliskon mänty-, kuusi- ja koivumetsille. Acta Forestalia Fennica vol. 15 no. 4 article id 7042. https://doi.org/10.14214/aff.7042
  • Ilvessalo, ORCID ID:E-mail:
article id 7041, category Article
Yrjö Ilvessalo. (1920). Tutkimuksia metsätyyppien taksatoorisesta merkityksestä nojautuen etupäässä kotimaiseen kasvutaulujen laatimistyöhön. Acta Forestalia Fennica vol. 15 no. 3 article id 7041. https://doi.org/10.14214/aff.7041
  • Ilvessalo, ORCID ID:E-mail:
article id 7040, category Article
Yrjö Ilvessalo. (1920). Metsämaitten puuntuotantokyvyn, nykyisen tuoton ja puunkulutuksen välisestä suhteesta. Acta Forestalia Fennica vol. 15 no. 2 article id 7040. https://doi.org/10.14214/aff.7040
  • Ilvessalo, ORCID ID:E-mail:
article id 7039, category Article
Olli Heikinheimo. (1920). Pohjois-Suomen kuusimetsien esiintyminen, laajuus ja puuvarastot. Acta Forestalia Fennica vol. 15 no. 1 article id 7039. https://doi.org/10.14214/aff.7039
  • Heikinheimo, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content

Your selected articles