Current issue: 51(2)

Under compilation: 51(3)

Impact factor 1.470
5-year impact factor 1.788
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Acta Forestalia Fennica vol. 40 | 1934

Category: Article

article id 7313, category Article
Erkki Laitakari. (1934). Männyn kääpiöversojen ja kasvainten välisistä suhteista. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 36 article id 7313. https://doi.org/10.14214/aff.7313
 • Laitakari, ORCID ID:E-mail:
article id 7312, category Article
V. R. Toijala. (1934). Yksityismetsätalouden edistäminen ja valvonta Suomessa. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 35 article id 7312. https://doi.org/10.14214/aff.7312
 • Toijala, ORCID ID:E-mail:
article id 7311, category Article
S. E. Multamäki. (1934). Metsäojien mittojen ja muodon muuttumisesta. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 34 article id 7311. https://doi.org/10.14214/aff.7311
 • Multamäki, ORCID ID:E-mail:
article id 7310, category Article
N. A. Hildén. (1934). Havaintoja eräitten yksityistilojen metsätaloudesta. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 33 article id 7310. https://doi.org/10.14214/aff.7310
 • Hildén, ORCID ID:E-mail:
article id 7309, category Article
I. Lassila. (1934). Kestävyys puun laadun tunnuksena. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 32 article id 7309. https://doi.org/10.14214/aff.7309
 • Lassila, ORCID ID:E-mail:
article id 7308, category Article
U. Metsänheimo. (1934). Havaintoja metsäojituksen kivitöistä. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 31 article id 7308. https://doi.org/10.14214/aff.7308
 • Metsänheimo, ORCID ID:E-mail:
article id 7307, category Article
Erik Lönnroth. (1934). Zur Frage der Volumengeraden des Waldbestandes. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 30 article id 7307. https://doi.org/10.14214/aff.7307
 • Lönnroth, ORCID ID:E-mail:
article id 7306, category Article
Ilmari Vuoristo. (1934). Sahatukkien teko- ja ajopalkat todellista työvaikeutta vastaaviksi. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 29 article id 7306. https://doi.org/10.14214/aff.7306
 • Vuoristo, ORCID ID:E-mail:
article id 7305, category Article
P. Kokkonen. (1934). Maanjakotoimituksessa syntyvien palstojen muodosta metsätalouden kannalta. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 28 article id 7305. https://doi.org/10.14214/aff.7305
 • Kokkonen, ORCID ID:E-mail:
article id 7304, category Article
Uunio Saalas. (1934). Suomalaisista hyönteisnimistä. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 27 article id 7304. https://doi.org/10.14214/aff.7304
 • Saalas, ORCID ID:E-mail:
article id 7303, category Article
J. Keränen. (1934). Lämpöoloista puiden ja eräiden pensaiden kasvupaikkojen pohjoisilla rajoilla Suomessa. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 26 article id 7303. https://doi.org/10.14214/aff.7303
 • Keränen, ORCID ID:E-mail:
article id 7302, category Article
M. Lappi-Seppälä. (1934). Karsimisesta ja sen metsänhoidollisesta merkityksestä. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 25 article id 7302. https://doi.org/10.14214/aff.7302
 • Lappi-Seppälä, ORCID ID:E-mail:
article id 7301, category Article
O. J. Lakari. (1934). Valtionmetsien työtarjonnasta. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 24 article id 7301. https://doi.org/10.14214/aff.7301
 • Lakari, ORCID ID:E-mail:
article id 7300, category Article
Olli Heikinheimo. (1934). Metsänviljelysmenetelmiä koskevista tutkimuksista. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 23 article id 7300. https://doi.org/10.14214/aff.7300
 • Heikinheimo, ORCID ID:E-mail:
article id 7299, category Article
Eino Hartikainen. (1934). Sahatavaramme kotimarkkinat v. 1932. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 22 article id 7299. https://doi.org/10.14214/aff.7299
 • Hartikainen, ORCID ID:E-mail:
article id 7298, category Article
V. T. Aaltonen. (1934). Die Entwicklung des Waldbestandes und die Wachstumsfaktoren. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 21 article id 7298. https://doi.org/10.14214/aff.7298
 • Aaltonen, ORCID ID:E-mail:
article id 7297, category Article
A. L. Backman. (1934). Om den Åländska skogens förhistoria. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 20 article id 7297. https://doi.org/10.14214/aff.7297
 • Backman, ORCID ID:E-mail:
article id 7296, category Article
T. Rancken. (1934). Erfarenheter om asken som skogsträd i Finland. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 19 article id 7296. https://doi.org/10.14214/aff.7296
 • Rancken, ORCID ID:E-mail:
article id 7295, category Article
O. J. Lukkala. (1934). Lounais-Suomen metsien puulajihistoriasta. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 18 article id 7295. https://doi.org/10.14214/aff.7295
 • Lukkala, ORCID ID:E-mail:
article id 7294, category Article
Martti Hertz. (1934). Tutkimuksia karjan vaikutuksesta hakkausalojen kasvillisuuteen. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 17 article id 7294. https://doi.org/10.14214/aff.7294
 • Hertz, ORCID ID:E-mail:
article id 7293, category Article
Paavo Aro. (1934). Psykoteknilliset kokeet metsäammattimiesten valinnassa. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 16 article id 7293. https://doi.org/10.14214/aff.7293
 • Aro, ORCID ID:E-mail:
article id 7292, category Article
Valter Keltikangas. (1934). Kustannuksista metsätalouden tuloslaskennassa. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 15 article id 7292. https://doi.org/10.14214/aff.7292
 • Keltikangas, ORCID ID:E-mail:
article id 7291, category Article
Paul Wallden. (1934). Tutkimuksia koivupuun anatoomisen rakenteen ja teknillisten ominaisuuksien keskinäisestä riippuvuudesta solumittauksien perusteella. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 14 article id 7291. https://doi.org/10.14214/aff.7291
 • Wallden, ORCID ID:E-mail:
article id 7290, category Article
K. J. Valle. (1934). Fennoskandian koivuvyöhykkeen eläinmaantieteellisestä merkityksestä. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 13 article id 7290. https://doi.org/10.14214/aff.7290
 • Valle, ORCID ID:E-mail:
article id 7289, category Article
P. S. Tikka. (1934). Über die Stockfäule der Nadelwälder Nord-Suomis (-Finnlands). Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 12 article id 7289. https://doi.org/10.14214/aff.7289
 • Tikka, ORCID ID:E-mail:
article id 7288, category Article
Yrjö Ilvessalo. (1934). Metsä- ja suotyyppien esiintymisen keskinäisestä suhteesta. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 11 article id 7288. https://doi.org/10.14214/aff.7288
 • Ilvessalo, ORCID ID:E-mail:
article id 7287, category Article
Erkki K. Cajander. (1934). Havaintoja eräällä myrskytuhoalueella. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 10 article id 7287. https://doi.org/10.14214/aff.7287
 • Cajander, ORCID ID:E-mail:
article id 7286, category Article
Matti Jalava. (1934). Havaintoja puun aseman vaikutuksesta puun ominaisuuksiin. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 9 article id 7286. https://doi.org/10.14214/aff.7286
 • Jalava, ORCID ID:E-mail:
article id 7285, category Article
Eino Saari. (1934). Piirteitä Yhdysvaltain metsätalouspolitiikasta. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 8 article id 7285. https://doi.org/10.14214/aff.7285
 • Saari, ORCID ID:E-mail:
article id 7284, category Article
K. Linkola. (1934). Die Flatterulme (Ulmus laevis Pall.) in der Gegend des Vanajavesisees. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 7 article id 7284. https://doi.org/10.14214/aff.7284
 • Linkola, ORCID ID:E-mail:
article id 7283, category Article
Esko Kangas. (1934). Über entomologische Analysen und ihre Anwendung. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 6 article id 7283. https://doi.org/10.14214/aff.7283
 • Kangas, ORCID ID:E-mail:
article id 7282, category Article
Vilho A. Pesola. (1934). Die Waldvegetation feuchten Geländes in N-Kuusamo und SE-Kuolajärvi. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 5 article id 7282. https://doi.org/10.14214/aff.7282
 • Pesola, ORCID ID:E-mail:
article id 7281, category Article
Emil Vesterinen. (1934). Sotilaiden osanotto metsänviljelystyöhön. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 4 article id 7281. https://doi.org/10.14214/aff.7281
 • Vesterinen, ORCID ID:E-mail:
article id 7280, category Article
Gust. Komppa. (1934). Zur Kenntnis der Nadelöle einiger in Finnland gewachsener ausländischer Nadelhölzer. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 3 article id 7280. https://doi.org/10.14214/aff.7280
 • Komppa, ORCID ID:E-mail:
article id 7279, category Article
Aimo Kaarlo Cajander. (1934). Suomen metsätieteellisen tutkimustyön kehittäminen. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 2 article id 7279. https://doi.org/10.14214/aff.7279
 • Cajander, ORCID ID:E-mail:
article id 7278, category Article
Erkki Laitakari. (1934). Neljännesvuosisata Suomen metsätieteellisen seuran toimintaa. Acta Forestalia Fennica vol. 40 no. 1 article id 7278. https://doi.org/10.14214/aff.7278
 • Laitakari, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content

Your selected articles