Current issue: 51(2)

Under compilation: 51(3)

Impact factor 1.470
5-year impact factor 1.788
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Acta Forestalia Fennica vol. 47 | 1938

Category: Article

article id 7345, category Article
O. Seppänen. (1939). Tuntsa-Oulankajoen sekä Jäämeren päävesistöalueiden metsät ja niiden kaukokuljetusmahdollisuudet. Acta Forestalia Fennica vol. 47 no. 5 article id 7345. https://doi.org/10.14214/aff.7345
  • Seppänen, ORCID ID:E-mail:
article id 7344, category Article
Valter Keltikangas. (1939). Maan arvo metsätalouden tuloksenlaskennassa. Acta Forestalia Fennica vol. 47 no. 4 article id 7344. https://doi.org/10.14214/aff.7344
  • Keltikangas, ORCID ID:E-mail:
article id 7343, category Article
S. E. Multamäki. (1939). Kuusen kylvöstä ja istutuksesta metsitettävillä soilla. Acta Forestalia Fennica vol. 47 no. 3 article id 7343. https://doi.org/10.14214/aff.7343
  • Multamäki, ORCID ID:E-mail:
article id 7342, category Article
E. A. Martin Hagfors. (1939). Kritische Untersuchungen über die ökonomische Theorie der Waldwirtschaft : mit besonderer Berüksichtigung der Verhältnisse Nordeuropas. Acta Forestalia Fennica vol. 47 no. 2 article id 7342. https://doi.org/10.14214/aff.7342
  • Hagfors, ORCID ID:E-mail:
article id 7341, category Article
Paavo Aro. (1938). Suomen metsätieteellisen seuran toiminta vv. 1934-1937. Acta Forestalia Fennica vol. 47 no. 1 article id 7341. https://doi.org/10.14214/aff.7341
  • Aro, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content

Your selected articles