Current issue: 51(4)

Under compilation: 51(5)

Impact factor 1.495
5-year impact factor 1.840
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Acta Forestalia Fennica vol. 50 | 1940

Category: Article

article id 7376, category Article
O. J. Lukkala. (1942). Sateen mittauksia erilaisissa metsiköissä. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 23 article id 7376. https://doi.org/10.14214/aff.7376
 • Lukkala, ORCID ID:E-mail:
article id 7375, category Article
P. Kokkonen. (1942). Beobachtungen über den Bodenfrost des Winters 1941 - 1942. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 22 article id 7375. https://doi.org/10.14214/aff.7375
 • Kokkonen, ORCID ID:E-mail:
article id 7374, category Article
Paavo Aro. (1942). Eräitä halkosahoilla suoritettujen sahauskokeiden tuloksia. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 21 article id 7374. https://doi.org/10.14214/aff.7374
 • Aro, ORCID ID:E-mail:
article id 7373, category Article
A. Benj. Helander. (1942). Metsä- ja kielipolitiikkaa puolisen vuosisataa sitten. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 20 article id 7373. https://doi.org/10.14214/aff.7373
 • Helander, ORCID ID:E-mail:
article id 7372, category Article
Vilho Seppänen. (1942). Sahatukkien teosta aikatutkimuksen valossa. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 19 article id 7372. https://doi.org/10.14214/aff.7372
 • Seppänen, ORCID ID:E-mail:
article id 7371, category Article
Einari Wuoti. (1942). Kuusisahapuun teknillisen ja pinokuution välinen suhde sekä sen riippuvaisuus muotoluokasta. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 18 article id 7371. https://doi.org/10.14214/aff.7371
 • Wuoti, ORCID ID:E-mail:
article id 7370, category Article
Erkki K. Kalela. (1942). Männyn taimien juurien suhtautumisesta emäpuun juuriin. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 17 article id 7370. https://doi.org/10.14214/aff.7370
 • Kalela, ORCID ID:E-mail:
article id 7369, category Article
Eino Saari. (1942). Metsäojitusten yksityistaloudellisen edullisuuden määrääminen. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 16 article id 7369. https://doi.org/10.14214/aff.7369
 • Saari, ORCID ID:E-mail:
article id 7368, category Article
Aimo Kaarlo Cajander. (1942). J. P. Norrlinin nuoruusvuodet : professori Norrlinin omien muistiinpanojen pohjalla. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 15 article id 7368. https://doi.org/10.14214/aff.7368
 • Cajander, ORCID ID:E-mail:
article id 7367, category Article
Esko Kangas. (1942). Karistuslämmön vaikutuksesta männyn siemenen karisemiseen ja itämiseen. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 14 article id 7367. https://doi.org/10.14214/aff.7367
 • Kangas, ORCID ID:E-mail:
article id 7366, category Article
Emil Vesterinen. (1942). Metsäretkeilystä. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 13 article id 7366. https://doi.org/10.14214/aff.7366
 • Vesterinen, ORCID ID:E-mail:
article id 7365, category Article
Eric Appelroth. (1942). Om behovet av periodiskt återkommande inventering av enskilda skogsbruk. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 12 article id 7365. https://doi.org/10.14214/aff.7365
 • Appelroth, ORCID ID:E-mail:
article id 7364, category Article
V. Pöntynen. (1942). Suomen metsätalouden ja metsäteollisuuden toimintamahdollisuuksista Manner-Euroopan markkinoiden varassa. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 11 article id 7364. https://doi.org/10.14214/aff.7364
 • Pöntynen, ORCID ID:E-mail:
article id 7363, category Article
V. Lihtonen. (1942). Puuston hakkuuarvosta ja sen määräämisestä. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 10 article id 7363. https://doi.org/10.14214/aff.7363
 • Lihtonen, ORCID ID:E-mail:
article id 7362, category Article
Olavi Linnamies. (1942). Metsätalouskartaston soveltaminen sotilastarkoituksiin. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 9 article id 7362. https://doi.org/10.14214/aff.7362
 • Linnamies, ORCID ID:E-mail:
article id 7361, category Article
M. Lappi-Seppälä. (1942). Siperian lehtikuusen kasvusta sekametsiköissä Evon valtionpuistossa. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 8 article id 7361. https://doi.org/10.14214/aff.7361
 • Lappi-Seppälä, ORCID ID:E-mail:
article id 7360, category Article
Viljo Kujala. (1942). Über die morphologische Deutung des Fichtenzapfens auf Grund eines Fertilisationsfalles. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 7 article id 7360. https://doi.org/10.14214/aff.7360
 • Kujala, ORCID ID:E-mail:
article id 7359, category Article
V. T. Aaltonen. (1942). Muutamia kasvukokeita puuntaimilla. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 6 article id 7359. https://doi.org/10.14214/aff.7359
 • Aaltonen, ORCID ID:E-mail:
article id 7358, category Article
Arvo Ylinen. (1942). Über den Einfluss des Spätholzanteils und der Rohwichte auf die Festigkeits- und elastischen Eigenschaften des Nadelholzes. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 5 article id 7358. https://doi.org/10.14214/aff.7358
 • Ylinen, ORCID ID:E-mail:
article id 7357, category Article
Erkki Rautvuori. (1941). Suomen kauppalakuntien metsät. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 4 article id 7357. https://doi.org/10.14214/aff.7357
 • Rautvuori, ORCID ID:E-mail:
article id 7356, category Article
Peitsa Mikola. (1942). Koivun vesomisesta ja sen metsänhoidollisesta merkityksestä. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 3 article id 7356. https://doi.org/10.14214/aff.7356
 • Mikola, ORCID ID:E-mail:
article id 7355, category Article
Olavi Linnamies, Erkki Rautvuori. (1941). Suomen kaupunkikuntien metsät. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 2 article id 7355. https://doi.org/10.14214/aff.7355
 • Linnamies, ORCID ID:E-mail:
 • Rautvuori, ORCID ID:E-mail:
article id 7354, category Article
P. S. Tikka. (1940). Puiden vikanaisuuksien merkitys ja huomioon ottaminen Perä-Pohjolan mäntymetsien hoidossa. Acta Forestalia Fennica vol. 50 no. 1 article id 7354. https://doi.org/10.14214/aff.7354
 • Tikka, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content

Your selected articles