Current issue: 52(3)

Under compilation: 52(4)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Acta Forestalia Fennica vol. 52 | 1946

Category: Article

article id 7383, category Article
Esko Kangas. (1946). Kuusikoiden kuivumisesta metsätuho- ja metsänhoidollisena kysymyksenä. Acta Forestalia Fennica vol. 52 no. 5 article id 7383. https://doi.org/10.14214/aff.7383
  • Kangas, ORCID ID:E-mail:
article id 7382, category Article
V. Lihtonen. (1944). Piirteitä metsätalouden järjestelyn rakennusmuodoista Suomessa. Acta Forestalia Fennica vol. 52 no. 4 article id 7382. https://doi.org/10.14214/aff.7382
  • Lihtonen, ORCID ID:E-mail:
article id 7381, category Article
Erkki K. Kalela. (1946). Pihkomiskokeita pohjoisissa männiköissä. Acta Forestalia Fennica vol. 52 no. 3 article id 7381. https://doi.org/10.14214/aff.7381
  • Kalela, ORCID ID:E-mail:
article id 7380, category Article
Olavi Linnamies. (1944). Eri suuruisten yksityismetsälöiden metsävaroista ja metsien tilasta. Acta Forestalia Fennica vol. 52 no. 2 article id 7380. https://doi.org/10.14214/aff.7380
  • Linnamies, ORCID ID:E-mail:
article id 7379, category Article
Paavo Harve. (1947). Puunjalostusteollisuutta ja puutavarakauppaa harjoittavien yhtiöiden maan hankinta Suomessa. Acta Forestalia Fennica vol. 52 no. 1 article id 7379. https://doi.org/10.14214/aff.7379
  • Harve, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive