Current issue: 51(3)

Under compilation: 51(4)

Impact factor 1.495
5-year impact factor 1.840
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Acta Forestalia Fennica vol. 61 | 1954

Category: Article

article id 7412, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1954). Professori Eino Saari 60-vuotias. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. I article id 7412. https://doi.org/10.14214/aff.7412
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail: info@metsatiede.org (email)
article id 7449, category Article
Valter Keltikangas. (1954). Metsäpalstan pinta-alan vaikutuksesta sen kauppahintaan. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 37 article id 7449. https://doi.org/10.14214/aff.7449
 • Keltikangas, ORCID ID:E-mail:
article id 7448, category Article
Viljo Holopainen. (1954). Suomen havusahatavaran viennin kausimaisuus. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 36 article id 7448. https://doi.org/10.14214/aff.7448
 • Holopainen, ORCID ID:E-mail:
article id 7447, category Article
A. Jänterä. (1954). "Metsälehti" metsätaloudellisen valistustyön välineenä. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 35 article id 7447. https://doi.org/10.14214/aff.7447
 • Jänterä, ORCID ID:E-mail:
article id 7446, category Article
K. Mantel. (1954). Der Bauernwald als Objekt der landbau- und forstwissenschaftlichen Forschung. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 34 article id 7446. https://doi.org/10.14214/aff.7446
 • Mantel, ORCID ID:E-mail:
article id 7445, category Article
Jaakko Vöry. (1954). Puutavaran valmistuksen keskityötulosten määrittäminen tilastoteitse. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 33 article id 7445. https://doi.org/10.14214/aff.7445
 • Vöry, ORCID ID:E-mail:
article id 7444, category Article
Lauri Selin. (1954). Metsätaloutemme verotetut tulot vuosina 1950-53 erään laskelman valossa. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 32 article id 7444. https://doi.org/10.14214/aff.7444
 • Selin, ORCID ID:E-mail:
article id 7443, category Article
Antero Piha. (1954). Työpanos maatilametsätaloudessa. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 31 article id 7443. https://doi.org/10.14214/aff.7443
 • Piha, ORCID ID:E-mail:
article id 7442, category Article
Esko Hellén. (1954). Sosiaaliministeriön tilasto metsätyöntekijäin ansioista ja palkoista. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 30 article id 7442. https://doi.org/10.14214/aff.7442
 • Hellén, ORCID ID:E-mail:
article id 7441, category Article
N. A. Osara. (1954). Valtion metsämaiden verotus. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 29 article id 7441. https://doi.org/10.14214/aff.7441
 • Osara, ORCID ID:E-mail:
article id 7440, category Article
Erkki K. Kalela. (1954). Mäntysiemenpuiden ja -puustojen juurisuhteista. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 28 article id 7440. https://doi.org/10.14214/aff.7440
 • Kalela, ORCID ID:E-mail:
article id 7439, category Article
Leo Heikurainen. (1954). Rämemänniköiden uudistamisesta paljaaksihakkausta käyttäen. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 27 article id 7439. https://doi.org/10.14214/aff.7439
 • Heikurainen, ORCID ID:E-mail:
article id 7438, category Article
Karl Abetz. (1954). Die Herleitung des Steuerwerts des Waldes in der Deutschen Bundesrepublik. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 25 article id 7438. https://doi.org/10.14214/aff.7438
 • Abetz, ORCID ID:E-mail:
article id 7437, category Article
Kustaa Kallio. (1954). Asutustoiminnassa muodostettujen viljelystilojen metsämaa-alojen suuruussuhteista. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 25 article id 7437. https://doi.org/10.14214/aff.7437
 • Kallio, ORCID ID:E-mail:
article id 7436, category Article
E. Salo. (1954). Puiden teknillinen vikaisuus ja sen vaikutus puuston arvoon. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 24 article id 7436. https://doi.org/10.14214/aff.7436
 • Salo, ORCID ID:E-mail:
article id 7435, category Article
Esko Kangas. (1954). On the possibility of pests being conveyed in export timber : survey of biological requirements. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 23 article id 7435. https://doi.org/10.14214/aff.7435
 • Kangas, ORCID ID:E-mail:
article id 7434, category Article
Jarl Lindfors. (1954). Sahatukkien kaukokuljetuksen eräitä piirteitä. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 22 article id 7434. https://doi.org/10.14214/aff.7434
 • Lindfors, ORCID ID:E-mail:
article id 7433, category Article
Yrjö Ilvessalo. (1954). Nationwide surveys of forest resources and wood utilization in Finland. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 21 article id 7433. https://doi.org/10.14214/aff.7433
 • Ilvessalo, ORCID ID:E-mail:
article id 7432, category Article
Ukko Rummukainen. (1954). Männyn ja kuusen käpysadosta ja sen arvioinnista vuosina 1950-1953. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 20 article id 7432. https://doi.org/10.14214/aff.7432
 • Rummukainen, ORCID ID:E-mail:
article id 7431, category Article
Lauri Heikinheimo. (1954). Sahatavaran vientitulon jakaantumisesta vuosina 1913-1953. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 19 article id 7431. https://doi.org/10.14214/aff.7431
 • Heikinheimo, ORCID ID:E-mail:
article id 7430, category Article
Veijo Heiskanen. (1954). Paperipuurankojen mittauksen tarkkuudesta Perä-Pohjolassa. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 18 article id 7430. https://doi.org/10.14214/aff.7430
 • Heiskanen, ORCID ID:E-mail:
article id 7429, category Article
Br. Suviranta. (1954). The way to war indemnities in kind. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 17 article id 7429. https://doi.org/10.14214/aff.7429
 • Suviranta, ORCID ID:E-mail:
article id 7428, category Article
J. J. MacGregor. (1954). The British forest economy and policy. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 16 article id 7428. https://doi.org/10.14214/aff.7428
 • MacGregor, ORCID ID:E-mail:
article id 7427, category Article
Toivo J. Komsi. (1954). Metsänhoitolain kaavailua sotatalvena 1944. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 15 article id 7427. https://doi.org/10.14214/aff.7427
 • Komsi, ORCID ID:E-mail:
article id 7426, category Article
Olli Makkonen. (1954). Metsätöiden vertailevan aikatutkimuksen periaate. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 14 article id 7426. https://doi.org/10.14214/aff.7426
 • Makkonen, ORCID ID:E-mail:
article id 7425, category Article
Emil Vesterinen. (1954). Metsämainostuksen rakenteesta. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 13 article id 7425. https://doi.org/10.14214/aff.7425
 • Vesterinen, ORCID ID:E-mail:
article id 7424, category Article
P. A. Ennevaara. (1954). Metsäpalot vuosina 1952-1953. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 12 article id 7424. https://doi.org/10.14214/aff.7424
 • Ennevaara, ORCID ID:E-mail:
article id 7423, category Article
Hardy L. Shirley. (1954). Education of foresters in America. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 11 article id 7423. https://doi.org/10.14214/aff.7423
 • Shirley, ORCID ID:E-mail:
article id 7422, category Article
A. Howard Grøn. (1954). Progressive forestry. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 10 article id 7422. https://doi.org/10.14214/aff.7422
 • Grøn, ORCID ID:E-mail:
article id 7421, category Article
Olli Heikinheimo. (1954). Taimitarhan maantieteellinen sijainti, siemenen alkuperä ja istutuskaudet. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 9 article id 7421. https://doi.org/10.14214/aff.7421
 • Heikinheimo, ORCID ID:E-mail:
article id 7420, category Article
Thorsten Streyffert. (1954). Forest policy in Sweden. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 8 article id 7420. https://doi.org/10.14214/aff.7420
 • Streyffert, ORCID ID:E-mail:
article id 7419, category Article
Paavo Aro. (1954). Über die Ursachen der Massunterschiede beim Ausfuhrpapierholz. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 7 article id 7419. https://doi.org/10.14214/aff.7419
 • Aro, ORCID ID:E-mail:
article id 7418, category Article
Paavo Yli-Vakkuri. (1954). Neuvontajärjestöjen ammattimiesten suorittamista leimauksista varsinaisissa yksityismetsissä. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 6 article id 7418. https://doi.org/10.14214/aff.7418
 • Yli-Vakkuri, ORCID ID:E-mail:
article id 7417, category Article
N. Stolpe. (1954). Uittoa, sen organisatiota ja tulevaisuutta koskevia näkemyksiä. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 5 article id 7417. https://doi.org/10.14214/aff.7417
 • Stolpe, ORCID ID:E-mail:
article id 7416, category Article
Erkki Laitakari. (1954). Nuori Hannikainen metsäpoliitikkona. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 4 article id 7416. https://doi.org/10.14214/aff.7416
 • Laitakari, ORCID ID:E-mail:
article id 7415, category Article
W. E. Roitto. (1954). Eräitä näkökohtia Saimaan vesistöalueen puutavaran kaukokuljetuksen kehittymismahdollisuuksista. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 3 article id 7415. https://doi.org/10.14214/aff.7415
 • Roitto, ORCID ID:E-mail:
article id 7414, category Article
Peitsa Mikola. (1954). Suomen maaseudun tulisijat. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 2 article id 7414. https://doi.org/10.14214/aff.7414
 • Mikola, ORCID ID:E-mail:
article id 7413, category Article
V. Pöntynen. (1954). Tutkimuksia Suomen teollisuuden vuonna 1950 käyttämistä polttoaineista. Acta Forestalia Fennica vol. 61 no. 1 article id 7413. https://doi.org/10.14214/aff.7413
 • Pöntynen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content

Your selected articles