Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Acta Forestalia Fennica vol. 80 | 1965

Category: Article

article id 7165, category Article
Veijo Heiskanen. (1966). Tutkimuksia koivujen vikaisuuksista, niiden vaikutuksesta sorvaustulokseen sekä niiden huomioonottamisesta laatuluokituksessa. Acta Forestalia Fennica vol. 80 no. 3 article id 7165. https://doi.org/10.14214/aff.7165
  • Heiskanen, ORCID ID:E-mail:
article id 7164, category Article
Veijo Heiskanen. (1965). Puiden paksuuden ja nuoruuden kehityksen sekä oksaisuuden ja sahapuulaadun välisistä suhteista männiköissä. Acta Forestalia Fennica vol. 80 no. 2 article id 7164. https://doi.org/10.14214/aff.7164
  • Heiskanen, ORCID ID:E-mail:
article id 7163, category Article
Jaakko Meriluoto. (1965). Raaka-ainetekijöiden vaikutus sorvatun koivuviilun määrään ja laatuun. Acta Forestalia Fennica vol. 80 no. 1 article id 7163. https://doi.org/10.14214/aff.7163
  • Meriluoto, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive