Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Acta Forestalia Fennica vol. 82 | 1967

Category: Article

article id 7178, category Article
Matti Keltikangas, Pekka Tiililä. (1968). Koivun ja kuusen istutuksen keskinäinen edullisuusjärjestys käenkaali-mustikkatyypin metsämailla. Acta Forestalia Fennica vol. 82 no. 5 article id 7178. https://doi.org/10.14214/aff.7178
  • Keltikangas, ORCID ID:E-mail:
  • Tiililä, ORCID ID:E-mail:
article id 7177, category Article
Aarne Nyyssönen, Simo Poso, Christian Keil. (1968). The use of aerial photographs in the estimation of some forest characteristics. Acta Forestalia Fennica vol. 82 no. 4 article id 7177. https://doi.org/10.14214/aff.7177
  • Nyyssönen, ORCID ID:E-mail:
  • Poso, ORCID ID:E-mail:
  • Keil, ORCID ID:E-mail:
article id 7176, category Article
Olli Makkonen. (1967). Ancient forestry : an historical study. 1. Facts and information on trees. Acta Forestalia Fennica vol. 82 no. 3 article id 7176. https://doi.org/10.14214/aff.7176
  • Makkonen, ORCID ID:E-mail:
article id 7175, category Article
Leo Heikurainen. (1967). Hakkuun vaikutus ojitettujen soiden vesitalouteen. Acta Forestalia Fennica vol. 82 no. 2 article id 7175. https://doi.org/10.14214/aff.7175
  • Heikurainen, ORCID ID:E-mail:
article id 7174, category Article
Pentti Alho. (1967). Pohjois-Pohjanmaan rannikkokuntien maanjako-olot metsätalouden kannalta. Acta Forestalia Fennica vol. 82 no. 1 article id 7174. https://doi.org/10.14214/aff.7174
  • Alho, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive