Current issue: 51(2)

Under compilation: 51(3)

Impact factor 1.470
5-year impact factor 1.788
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 no. 39 | 1937

Category: Article

article id 4503, category Article
Metsähallitus. (1937). Metsänhoitajien jatkokurssit 1935. Silva Fennica no. 39 article id 4503. https://doi.org/10.14214/sf.a8997
 • Metsähallitus, ORCID ID:E-mail:
article id 4502, category Article
V. K. Ahola. (1937). Havaintoja viimeaikaisista metsänhoitotöistä valtionmetsissä. Silva Fennica no. 39 article id 4502. https://doi.org/10.14214/sf.a13912
 • Ahola, ORCID ID:E-mail:
article id 4501, category Article
Ilmari Lehtinen. (1937). Eräitä näkökohtia rakennusten suunnittelussa ja korjaustöissä. Silva Fennica no. 39 article id 4501. https://doi.org/10.14214/sf.a13911
 • Lehtinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4500, category Article
Erkki Laitakari. (1937). Laatupuun kasvattamisesta. Silva Fennica no. 39 article id 4500. https://doi.org/10.14214/sf.a13910
 • Laitakari, ORCID ID:E-mail:
article id 4499, category Article
Sulo Järvinen. (1937). Määrärahain käyttö ja tilitys. Silva Fennica no. 39 article id 4499. https://doi.org/10.14214/sf.a13909
 • Järvinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4498, category Article
Ilmari Vuoristo. (1937). Havupuumetsien laatuarvo ja laadun arviointi. Silva Fennica no. 39 article id 4498. https://doi.org/10.14214/sf.a13908
 • Vuoristo, ORCID ID:E-mail:
article id 4497, category Article
Erkki J. Simola. (1937). Kyläteiden tieyksiköistä. Silva Fennica no. 39 article id 4497. https://doi.org/10.14214/sf.a13907
 • Simola, ORCID ID:E-mail:
article id 4496, category Article
E. A. Sopanen. (1937). Leimausehdotuksen laadinnasta. Silva Fennica no. 39 article id 4496. https://doi.org/10.14214/sf.a13906
 • Sopanen, ORCID ID:E-mail:
article id 4495, category Article
Mauno J. Kotilainen. (1937). Soiden viljelyskelpoisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja valtionmaiden soiden viljelyskelpoisuudesta lähinnä niiden asutusmahdollisuuksia silmällä pitäen. Silva Fennica no. 39 article id 4495. https://doi.org/10.14214/sf.a13905
 • Kotilainen, ORCID ID:E-mail:
article id 4494, category Article
Eino Saari. (1937). Metsätaloudelliset tilastot. Silva Fennica no. 39 article id 4494. https://doi.org/10.14214/sf.a13904
 • Saari, ORCID ID:E-mail:
article id 4493, category Article
Aimo Mela. (1937). Matkustussäännöstä ja matkalaskuista. Silva Fennica no. 39 article id 4493. https://doi.org/10.14214/sf.a13903
 • Mela, ORCID ID:E-mail:
article id 4492, category Article
V. K. Ahola. (1937). Metsän keinollisesta uudistamisesta. Silva Fennica no. 39 article id 4492. https://doi.org/10.14214/sf.a13902
 • Ahola, ORCID ID:E-mail:
article id 4491, category Article
A. J. Cautón. (1937). Kuivaustöitten suorittamisesta metsänkasvattamista varten. Silva Fennica no. 39 article id 4491. https://doi.org/10.14214/sf.a13901
 • Cautón, ORCID ID:E-mail:
article id 4490, category Article
Erkki J. Simola. (1937). Teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Silva Fennica no. 39 article id 4490. https://doi.org/10.14214/sf.a13900
 • Simola, ORCID ID:E-mail:
article id 4489, category Article
Einari Wuori. (1937). Hoitoalueen kansliatöiden järjestelystä. Silva Fennica no. 39 article id 4489. https://doi.org/10.14214/sf.a13899
 • Wuori, ORCID ID:E-mail:
article id 4488, category Article
V. K. Ahola. (1937). Taimitarhatöistä. Silva Fennica no. 39 article id 4488. https://doi.org/10.14214/sf.a13898
 • Ahola, ORCID ID:E-mail:
article id 4487, category Article
Erkki J. Kinnunen. (1937). Metsäseutujen työläisten omavaraistuttaminen elintarvikkeisiin nähden. Silva Fennica no. 39 article id 4487. https://doi.org/10.14214/sf.a13897
 • Kinnunen, ORCID ID:E-mail:
article id 4486, category Article
Martti Tertti. (1937). Metsien luontaisen uudistumisen edistämisestä. Silva Fennica no. 39 article id 4486. https://doi.org/10.14214/sf.a13896
 • Tertti, ORCID ID:E-mail:
article id 4485, category Article
Paavo Jokinen. (1937). N. s. uusien tilojen muodostaminen valtion metsämaille. Silva Fennica no. 39 article id 4485. https://doi.org/10.14214/sf.a13895
 • Jokinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4484, category Article
O. J. Lakari. (1937). Metsätaloussuunnitelmat. Silva Fennica no. 39 article id 4484. https://doi.org/10.14214/sf.a13894
 • Lakari, ORCID ID:E-mail:
article id 4483, category Article
Esko Hellén. (1937). Metsä- ja uittotyöpalkkatarkkailu. Silva Fennica no. 39 article id 4483. https://doi.org/10.14214/sf.a13893
 • Hellén, ORCID ID:E-mail:
article id 4482, category Article
O. J. Lukkala. (1937). Soiden ojituskelpoisuudesta. Silva Fennica no. 39 article id 4482. https://doi.org/10.14214/sf.a13892
 • Lukkala, ORCID ID:E-mail:
article id 4481, category Article
Mauno Pekkala. (1937). Metsähallinnon tulo- ja menoarvion laatiminen ja käsittely. Silva Fennica no. 39 article id 4481. https://doi.org/10.14214/sf.a13891
 • Pekkala, ORCID ID:E-mail:
article id 4480, category Article
Yrjö Ilvessalo. (1937). Käytännöllisistä metsänarvioimistavoista. Silva Fennica no. 39 article id 4480. https://doi.org/10.14214/sf.a13890
 • Ilvessalo, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content

Your selected articles