Current issue: 52(2)

Under compilation: 52(3)

Impact factor 1.495
5-year impact factor 1.840
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 no. 52 | 1939

Category: Article

article id 4569, category Article
Martti Tertti. (1939). Näkökohtia kuusimetsän hoidosta. Silva Fennica no. 52 article id 4569. https://doi.org/10.14214/sf.a13976
 • Tertti, ORCID ID:E-mail:
article id 4568, category Article
Atri S. Arimo. (1939). Paloalojen metsittämisestä. Silva Fennica no. 52 article id 4568. https://doi.org/10.14214/sf.a13975
 • Arimo, ORCID ID:E-mail:
article id 4567, category Article
O. J. Lukkala. (1939). Ojituksien kunnossapidosta sekä ojitettujen soiden metsien käsittelystä ja metsittämisestä. Silva Fennica no. 52 article id 4567. https://doi.org/10.14214/sf.a13974
 • Lukkala, ORCID ID:E-mail:
article id 4566, category Article
V. K. Ahola. (1939). Näkökohtia tie- ja polkuverkostosta. Silva Fennica no. 52 article id 4566. https://doi.org/10.14214/sf.a13973
 • Ahola, ORCID ID:E-mail:
article id 4565, category Article
Paavo Jokinen. (1939). Asutustoiminnan yhteydessä valtiolle pidätettävät arvopuut ja niiden hakkaaminen. Silva Fennica no. 52 article id 4565. https://doi.org/10.14214/sf.a13972
 • Jokinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4564, category Article
Sulo Järvinen. (1939). Metsähallinnon kalustokirjanpito ja kaluston hoito. Silva Fennica no. 52 article id 4564. https://doi.org/10.14214/sf.a13971
 • Järvinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4563, category Article
Paavo Aro. (1939). Hakkaustapatilasto. Silva Fennica no. 52 article id 4563. https://doi.org/10.14214/sf.a13970
 • Aro, ORCID ID:E-mail:
article id 4562, category Article
V. K. Ahola. (1939). Hoitoalueen työohjelman laatiminen. Silva Fennica no. 52 article id 4562. https://doi.org/10.14214/sf.a13969
 • Ahola, ORCID ID:E-mail:
article id 4561, category Article
Toivo J. Komsi. (1939). Oikeudesta toisen omaan. Silva Fennica no. 52 article id 4561. https://doi.org/10.14214/sf.a13968
 • Komsi, ORCID ID:E-mail:
article id 4560, category Article
L. A. Mäkelä. (1939). Piirteitä Länsi-Suomen piirikunnan metsätaloudesta. Silva Fennica no. 52 article id 4560. https://doi.org/10.14214/sf.a13967
 • Mäkelä, ORCID ID:E-mail:
article id 4559, category Article
A. A. Räsänen. (1939). Metsien uudistamisesta Perä-Pohjolassa. Silva Fennica no. 52 article id 4559. https://doi.org/10.14214/sf.a13966
 • Räsänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4558, category Article
Olli Heikinheimo. (1939). Kokemuksia paksusammaltyypin metsien käsittelystä. Silva Fennica no. 52 article id 4558. https://doi.org/10.14214/sf.a13965
 • Heikinheimo, ORCID ID:E-mail:
article id 4557, category Article
Vilho Seppänen. (1939). Miiluhiilto. Silva Fennica no. 52 article id 4557. https://doi.org/10.14214/sf.a13964
 • Seppänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4556, category Article
Olli Heikinheimo. (1939). Metsätalous ja matkailu. Silva Fennica no. 52 article id 4556. https://doi.org/10.14214/sf.a13963
 • Heikinheimo, ORCID ID:E-mail:
article id 4555, category Article
O. Seppänen. (1939). Puutavaran autokuljetuksesta ja sen merkityksestä valtion metsätaloudessa. Silva Fennica no. 52 article id 4555. https://doi.org/10.14214/sf.a13962
 • Seppänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4554, category Article
Ahti Mecklin. (1939). Lainsäädäntö puutavaran mittauksesta. Silva Fennica no. 52 article id 4554. https://doi.org/10.14214/sf.a13961
 • Mecklin, ORCID ID:E-mail:
article id 4553, category Article
Viljo Kujala. (1939). Luonnonsuojelusta. Silva Fennica no. 52 article id 4553. https://doi.org/10.14214/sf.a13960
 • Kujala, ORCID ID:E-mail:
article id 4552, category Article
V. T. Aaltonen. (1939). Puiden juuristot ja metsänhoito. Silva Fennica no. 52 article id 4552. https://doi.org/10.14214/sf.a13959
 • Aaltonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4551, category Article
Yrjö Ilvessalo. (1939). Metsikön kasvun arvioiminen. Silva Fennica no. 52 article id 4551. https://doi.org/10.14214/sf.a13958
 • Ilvessalo, ORCID ID:E-mail:
article id 4550, category Article
V. A. Arola. (1939). Kansaneläkelaista ja sen mukaisesta palkanpidätyksestä. Silva Fennica no. 52 article id 4550. https://doi.org/10.14214/sf.a13957
 • Arola, ORCID ID:E-mail:
article id 4549, category Article
Mauno Pekkala. (1939). Tervehdyssanat. Silva Fennica no. 52 article id 4549. https://doi.org/10.14214/sf.a13956
 • Pekkala, ORCID ID:E-mail:
article id 4548, category Article
Metsähallitus. (1939). Metsänhoitajien jatkokurssit 1938. 4. Silva Fennica no. 52 article id 4548. https://doi.org/10.14214/sf.a13955
 • Metsähallitus, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Committee on Publication Ethics
Your selected articles