Current issue: 52(2)

Under compilation: 52(3)

Impact factor 1.495
5-year impact factor 1.840
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 no. 69 | 1951

Category: Article

article id 4619, category Article
P. Ennevaara. (1951). Tilastoista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Silva Fennica no. 69 article id 4619. https://doi.org/10.14214/sf.a14015
 • Ennevaara, ORCID ID:E-mail:
article id 4618, category Article
Lauri Olenius. (1951). Ilmakuvien käyttö valtion metsätaloudessa. Silva Fennica no. 69 article id 4618. https://doi.org/10.14214/sf.a14014
 • Olenius, ORCID ID:E-mail:
article id 4617, category Article
Olavi Linnamies. (1951). Ilmakuvamittauksesta. Silva Fennica no. 69 article id 4617. https://doi.org/10.14214/sf.a14013
 • Linnamies, ORCID ID:E-mail:
article id 4616, category Article
Mikko Kantola. (1951). Uusimpia saavutuksia puutavaran kuljetuksen alalla. Silva Fennica no. 69 article id 4616. https://doi.org/10.14214/sf.a14012
 • Kantola, ORCID ID:E-mail:
article id 4615, category Article
Jaakko Vöry. (1951). Metsäalan rationalisoimistoiminnan nykyinen vaihe. Silva Fennica no. 69 article id 4615. https://doi.org/10.14214/sf.a14011
 • Vöry, ORCID ID:E-mail:
article id 4614, category Article
A. Rautavaara. (1951). Johtamismenettely nykyajan valossa. Silva Fennica no. 69 article id 4614. https://doi.org/10.14214/sf.a14010
Keywords: johtaminen
 • Rautavaara, ORCID ID:E-mail:
article id 4613, category Article
Veijo Heiskanen. (1951). Mäntysahatukkien laatuarvioinnin tarkkuudesta. Silva Fennica no. 69 article id 4613. https://doi.org/10.14214/sf.a14009
 • Heiskanen, ORCID ID:E-mail:
article id 4612, category Article
Veijo Heiskanen. (1951). Mäntysahatukkien laadun mukaisista arvosuhteista. Silva Fennica no. 69 article id 4612. https://doi.org/10.14214/sf.a14008
 • Heiskanen, ORCID ID:E-mail:
article id 4611, category Article
Veijo Heiskanen. (1951). Sahatukkien laatuluokittelulla saavutettavista eduista. Silva Fennica no. 69 article id 4611. https://doi.org/10.14214/sf.a14007
 • Heiskanen, ORCID ID:E-mail:
article id 4610, category Article
Veijo Heiskanen. (1951). Sahatukkien laatuluokittelutavat. Silva Fennica no. 69 article id 4610. https://doi.org/10.14214/sf.a14006
 • Heiskanen, ORCID ID:E-mail:
article id 4609, category Article
F. E. Siimes. (1951). Sahatukkien laatuluokittelu sahatavarain käytön, lajittelun ja koesahausten valossa. Silva Fennica no. 69 article id 4609. https://doi.org/10.14214/sf.a14005
 • Siimes, ORCID ID:E-mail:
article id 4608, category Article
V. Pöyhönen. (1951). Teollisuuden raakapuun yleiset laatuvaatimukset. Silva Fennica no. 69 article id 4608. https://doi.org/10.14214/sf.a14004
Keywords: laatu; raakapuu
 • Pöyhönen, ORCID ID:E-mail:
article id 4607, category Article
U. Metsänheimo. (1951). Metsäojitustoiminnasta Perä-Pohjolan valtionmetsissä. Silva Fennica no. 69 article id 4607. https://doi.org/10.14214/sf.a14003
 • Metsänheimo, ORCID ID:E-mail:
article id 4606, category Article
Antti A. Aho. (1951). Metsähallituksen osuus Pohjois-Suomen jälleenrakennuksessa. Silva Fennica no. 69 article id 4606. https://doi.org/10.14214/sf.a14002
 • Aho, ORCID ID:E-mail:
article id 4605, category Article
Arvo Kivelä. (1951). Pohjois-Suomen uitot ja niiden tehoa haittaavat tekijät. Silva Fennica no. 69 article id 4605. https://doi.org/10.14214/sf.a14001
 • Kivelä, ORCID ID:E-mail:
article id 4604, category Article
E. J. Koskenmaa. (1951). Koneiden käyttö tie- ja uittoväylärakennuksilla. Silva Fennica no. 69 article id 4604. https://doi.org/10.14214/sf.a14000
 • Koskenmaa, ORCID ID:E-mail:
article id 4603, category Article
V. Lihtonen. (1951). Suurten mittasuhteiden työmaita. Silva Fennica no. 69 article id 4603. https://doi.org/10.14214/sf.a13999
 • Lihtonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4602, category Article
M. Lappi-Seppälä. (1951). Avaussanat. Silva Fennica no. 69 article id 4602. https://doi.org/10.14214/sf.a13998
 • Lappi-Seppälä, ORCID ID:E-mail:
article id 4601, category Article
Metsähallitus. (1951). Metsänhoitajien jatkokurssit : 1948-50. 6. Silva Fennica no. 69 article id 4601. https://doi.org/10.14214/sf.a13979
 • Metsähallitus, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Committee on Publication Ethics
Your selected articles