Current issue: 52(3)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 no. 92 | 1957

Category: Article

article id 4666, category Article
Eero Nieminen. (1957). Matkalaskut, päivärahat ja palkkiot asutustoimikuntatöissä. Silva Fennica no. 92 article id 4666. https://doi.org/10.14214/sf.a14067
Keywords: asutustoiminta
 • Nieminen, ORCID ID:E-mail:
article id 4665, category Article
Pentti K. Leino. (1957). Asutustoimikuntatoimistot, niiden toimihenkilöt ja kenttätöiden järjestely. Silva Fennica no. 92 article id 4665. https://doi.org/10.14214/sf.a14066
Keywords: asutustoiminta
 • Leino, ORCID ID:E-mail:
article id 4664, category Article
Veli-Kustavi Klemetti. (1957). Puuston arviointi tilan hinnoittelussa ja hinnan muodostus tilakokonaisuutta silmälläpitäen. Silva Fennica no. 92 article id 4664. https://doi.org/10.14214/sf.a14065
 • Klemetti, ORCID ID:E-mail:
article id 4663, category Article
E. Johansson. (1957). Tilan hinnoittelussa huomioonotettavista näkökohdista. Silva Fennica no. 92 article id 4663. https://doi.org/10.14214/sf.a14064
 • Johansson, ORCID ID:E-mail:
article id 4662, category Article
Olavi Linnamies. (1957). Metsämaan tuottoarvon laskeminen. Silva Fennica no. 92 article id 4662. https://doi.org/10.14214/sf.a14063
 • Linnamies, ORCID ID:E-mail:
article id 4661, category Article
Urho Karisto. (1957). Tilan tai lisämaan perustaminen, teknilliset ja kannattavaisuusnäkökohdat. Silva Fennica no. 92 article id 4661. https://doi.org/10.14214/sf.a14062
 • Karisto, ORCID ID:E-mail:
article id 4660, category Article
A. Kotiaho. (1957). Viljelyskelpoisuustutkimukset, niiden suoritus ja tulosten tiedoittaminen. Silva Fennica no. 92 article id 4660. https://doi.org/10.14214/sf.a14061
 • Kotiaho, ORCID ID:E-mail:
article id 4659, category Article
P. Piepponen. (1957). Arvo- ja rakennuspuiden merkitseminen asutustilojen metsissä. Silva Fennica no. 92 article id 4659. https://doi.org/10.14214/sf.a14060
 • Piepponen, ORCID ID:E-mail:
article id 4658, category Article
Olavi Hyttinen. (1957). Asutustilojen arvopuukysymyksestä. Silva Fennica no. 92 article id 4658. https://doi.org/10.14214/sf.a14059
 • Hyttinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4657, category Article
Viljo Lilja. (1957). Asutustilojen metsätaloudesta. Silva Fennica no. 92 article id 4657. https://doi.org/10.14214/sf.a14058
 • Lilja, ORCID ID:E-mail:
article id 4656, category Article
P. O. Väisänen. (1957). Maatilojen perustaminen ja niiden elinkelpoisuus erityisesti Pohjois-Suomessa maatalouden harjoittamisen kannalta. Silva Fennica no. 92 article id 4656. https://doi.org/10.14214/sf.a14057
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4655, category Article
A. Lifländer. (1957). Keskitetty hakkuutoiminta Perä-Pohjolassa ja asutuskysymys. Silva Fennica no. 92 article id 4655. https://doi.org/10.14214/sf.a14056
 • Lifländer, ORCID ID:E-mail:
article id 4654, category Article
T. Marjanen. (1957). Tilojen ja lisämaiden perustaminen valtion maille. Silva Fennica no. 92 article id 4654. https://doi.org/10.14214/sf.a14055
 • Marjanen, ORCID ID:E-mail:
article id 4653, category Article
Metsähallitus. (1957). Metsänhoitajien jatkokurssit : 1956. 8. Silva Fennica no. 92 article id 4653. https://doi.org/10.14214/sf.a13981
 • Metsähallitus, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Committee on Publication Ethics
Your selected articles