Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 no. 115 | 1963

Category: Article

article id 4721, category Article
S. A. Wilde. (1963). Theory of relativity, soil science, and forest mensuration. Silva Fennica no. 115 article id 4721. https://doi.org/10.14214/sf.a14276
  • Wilde, ORCID ID:E-mail:
article id 4720, category Article
Veijo Heiskanen. (1963). Aikatutkimuksia koivun karsimisesta. Silva Fennica no. 115 article id 4720. https://doi.org/10.14214/sf.a14279
  • Heiskanen, ORCID ID:E-mail:
article id 4719, category Article
H. K. Seip. (1963). Metoder og muligheter for langsiktige prognoser i skoglig planlegging. Silva Fennica no. 115 article id 4719. https://doi.org/10.14214/sf.a14278
  • Seip, ORCID ID:E-mail:
article id 4718, category Article
Ilmo Rinkinen. (1963). Suomen sahateollisuuden jätepuu. Jätepuun käyttöä ja sen edullisuutta koskeva tutkimus. Silva Fennica no. 115 article id 4718. https://doi.org/10.14214/sf.a14277
  • Rinkinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4717, category Article
Aarne Laitakari. (1963). Suomen metsien tila 1730-luvulla ruotsalaisen geologin ja vuorimiehen, Daniel Tilas’in kuvaamana. Silva Fennica no. 115 article id 4717. https://doi.org/10.14214/sf.a14275
  • Laitakari, ORCID ID:E-mail:
article id 4716, category Article
Leo Heikurainen, Matti Keltikangas, Kustaa Seppälä. (1963). Kustannusten jakaminen yhteisissä metsäojitushankkeissa. Silva Fennica no. 115 article id 4716. https://doi.org/10.14214/sf.a14274
  • Heikurainen, ORCID ID:E-mail:
  • Keltikangas, ORCID ID:E-mail:
  • Seppälä, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive