Current issue: 51(5)

Impact factor 1.495
5-year impact factor 1.840
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 2 no. 1 | 1968

Category: Article

article id 4763, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1968). Vuonna 1967 Suomessa ilmestyneitä metsätieteellisiä tutkimuksia. Silva Fennica vol. 2 no. 1 article id 4763. https://doi.org/10.14214/sf.a14547
  • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4762, category Article
Ilmo Rinkinen. (1968). Kehitysvaihtoehtoja Suomen metsätalouden organisaatioketjuissa. Silva Fennica vol. 2 no. 1 article id 4762. https://doi.org/10.14214/sf.a14546
  • Rinkinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4761, category Article
Pentti Nisula. (1968). Ehdotus metsikön kuution ja käyttöpuuosuuden määrittämiseksi. Silva Fennica vol. 2 no. 1 article id 4761. https://doi.org/10.14214/sf.a14545
  • Nisula, ORCID ID:E-mail:
article id 4760, category Article
Veijo Heiskanen. (1968). Kuusitukkien laatuluokkajakautuma Etelä-Suomessa. Silva Fennica vol. 2 no. 1 article id 4760. https://doi.org/10.14214/sf.a14544
  • Heiskanen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content

Your selected articles