Current issue: 51(3)

Under compilation: 51(4)

Impact factor 1.495
5-year impact factor 1.840
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 2 no. 3 | 1968

Category: Article

article id 4772, category Article
Eino Saari. (1968). Vajaatuottoisen metsikön ja metsämaan käsite. Silva Fennica vol. 2 no. 3 article id 4772. https://doi.org/10.14214/sf.a14557
  • Saari, ORCID ID:E-mail:
article id 4771, category Article
J. G. Gordon & G. E. Gatherum. (1968). Photosynthesis and growth of selected Scotch pine populations. Silva Fennica vol. 2 no. 3 article id 4771. https://doi.org/10.14214/sf.a14556
  • Gordon, ORCID ID:E-mail:
  • Gatherum, ORCID ID:E-mail:
article id 4770, category Article
Kustaa Seppälä. (1968). Ennakkotuloksia suometsiköiden ojituksen jälkeisestä kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Silva Fennica vol. 2 no. 3 article id 4770. https://doi.org/10.14214/sf.a14555
  • Seppälä, ORCID ID:E-mail:
article id 4769, category Article
Paavo Yli-Vakkuri, Aimo Autio & Juhani Vehkaoja. (1968). Päätehakkuun ja metsänviljelyn välinen aika. Silva Fennica vol. 2 no. 3 article id 4769. https://doi.org/10.14214/sf.a14554
  • Yli-Vakkuri, ORCID ID:E-mail:
  • Autio, ORCID ID:E-mail:
  • Vehkaoja, ORCID ID:E-mail:
article id 4768, category Article
Veijo Heiskanen. (1968). Havaintoja eräiden vikaisuuksien vaikutuksesta mäntytukkien sahauksessa. Silva Fennica vol. 2 no. 3 article id 4768. https://doi.org/10.14214/sf.a14553
  • Heiskanen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content

Your selected articles