Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 3 no. 3 | 1969

Category: Article

article id 4805, category Article
Peitsa Mikola. (1969). Etelä-afrikkalaista taimitarhatekniikkaa. Silva Fennica vol. 3 no. 3 article id 4805. https://doi.org/10.14214/sf.a14593
  • Mikola, ORCID ID:E-mail:
article id 4804, category Article
Max. Hagman. (1969). Uusi metsäsarja Tshekkoslovakiassa. Silva Fennica vol. 3 no. 3 article id 4804. https://doi.org/10.14214/sf.a14592
  • Hagman, ORCID ID:E-mail:
article id 4803, category Article
Kari Löyttyniemi. (1969). Männyn ja kuusen siemenien esikäsittelyn vaikutuksesta itämiseen ja taimien alkukehitykseen kasvihuoneoloissa. Silva Fennica vol. 3 no. 3 article id 4803. https://doi.org/10.14214/sf.a14591
  • Löyttyniemi, ORCID ID:E-mail:
article id 4802, category Article
Kari Löyttyniemi. (1969). Äkämäpunkkilaji (Nalepella haarlovi var. piceae-abietis Löyttyniemi, Acarina, Eriophyidae) kuusen taimien tuholaisena taimitarhoissa. Silva Fennica vol. 3 no. 3 article id 4802. https://doi.org/10.14214/sf.a14590
  • Löyttyniemi, ORCID ID:E-mail:
article id 4801, category Article
Rihko Haarlaa. (1969). Puunkorjuun suunnittelu ja metsätaloussuunnitelmat. Silva Fennica vol. 3 no. 3 article id 4801. https://doi.org/10.14214/sf.a14589
  • Haarlaa, ORCID ID:E-mail:
article id 4800, category Article
Veli-Pekka Järveläinen. (1969). Metsänhoidolliset mielipiteet ja metsänhoidollinen toiminta maatilametsätaloudessa. Silva Fennica vol. 3 no. 3 article id 4800. https://doi.org/10.14214/sf.a14588
  • Järveläinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4799, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1969). Suomen Metsätieteellisen Seuran 60-vuotisjuhlallisuudet 29.4.1969. Silva Fennica vol. 3 no. 3 article id 4799. https://doi.org/10.14214/sf.a14586
  • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive