Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 5 no. 2 | 1971

Category: Article

article id 4845, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1971). Metsätieteellisten julkaisusarjojen lyhenteitä. Silva Fennica vol. 5 no. 2 article id 4845. https://doi.org/10.14214/sf.a14647
  • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4844, category Article
Kaarina Rutanen. (1971). Sinivuoren luonnonpuiston kasvisto ja kasvillisuus. Silva Fennica vol. 5 no. 2 article id 4844. https://doi.org/10.14214/sf.a14646
  • Rutanen, ORCID ID:E-mail:
article id 4843, category Article
Unto Silvennoinen, Rihko Haarlaa. (1971). Metsätraktoreiden liikkuvuus lumessa. Silva Fennica vol. 5 no. 2 article id 4843. https://doi.org/10.14214/sf.a14645
  • Silvennoinen, ORCID ID:E-mail:
  • Haarlaa, ORCID ID:E-mail:
article id 4842, category Article
Matti Leikola. (1971). Metsikkösadannan määrä eräässä hoidetussa männikössä. Silva Fennica vol. 5 no. 2 article id 4842. https://doi.org/10.14214/sf.a14644
  • Leikola, ORCID ID:E-mail:
article id 4841, category Article
Hannu Mannerkoski. (1971). Lannoituksen vaikutus kylvösten ensi kehitykseen turvealustalla. Silva Fennica vol. 5 no. 2 article id 4841. https://doi.org/10.14214/sf.a14643
  • Mannerkoski, ORCID ID:E-mail:
article id 4840, category Article
Paavo Yli-Vakkuri. (1971). Havaintoja latvakasvainten pakkasvaurioista kuusen taimistoissa Itä-Savossa. Silva Fennica vol. 5 no. 2 article id 4840. https://doi.org/10.14214/sf.a14642
  • Yli-Vakkuri, ORCID ID:E-mail:
article id 4839, category Article
Erkki Timonen. (1971). Auraus- ja kaivuriojien koon ja muodon muutoksista. Silva Fennica vol. 5 no. 2 article id 4839. https://doi.org/10.14214/sf.a14641
  • Timonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4838, category Article
Kustaa Seppälä. (1971). Metsityslannoituksessa käytetyn lannoitemäärän ja levitystavan merkitys istutustaimiston alkukehitykselle ojitetuilla avosoilla. Silva Fennica vol. 5 no. 2 article id 4838. https://doi.org/10.14214/sf.a14640
  • Seppälä, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive