Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 5 no. 3 | 1971

Category: Article

article id 4852, category Article
Veli-Pekka Järveläinen. (1971). Vähäsen faktorianalyysistä. Silva Fennica vol. 5 no. 3 article id 4852. https://doi.org/10.14214/sf.a14654
  • Järveläinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4851, category Article
Päiviö Riihinen. (1971). Pieni panos keskusteluun faktorianalyysista. Silva Fennica vol. 5 no. 3 article id 4851. https://doi.org/10.14214/sf.a14653
  • Riihinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4850, category Article
Kauko Hahtola. (1971). Faktorianalyysi metsänomistajien käyttäytymistutkimuksissa. Silva Fennica vol. 5 no. 3 article id 4850. https://doi.org/10.14214/sf.a14652
  • Hahtola, ORCID ID:E-mail:
article id 4849, category Article
Pentti K. Räsänen, Tapani Hänninen. (1971). Eräiden talvivarastointimenetelmien vaikutuksesta männyn taimiin. Silva Fennica vol. 5 no. 3 article id 4849. https://doi.org/10.14214/sf.a14651
  • Räsänen, ORCID ID:E-mail:
  • Hänninen, ORCID ID:E-mail:
article id 4848, category Article
Matti Kärkkäinen. (1971). Lahon leviäminen puunkorjuun aiheuttamista kuusen runko- ja juurivaurioista. Silva Fennica vol. 5 no. 3 article id 4848. https://doi.org/10.14214/sf.a14650
  • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4847, category Article
Pentti K. Räsänen, Matti Hiltunen. (1971). Männyn erilaisten taimierien istutuskelpoisuudesta. Silva Fennica vol. 5 no. 3 article id 4847. https://doi.org/10.14214/sf.a14649
  • Räsänen, ORCID ID:E-mail:
  • Hiltunen, ORCID ID:E-mail:
article id 4846, category Article
Olavi Linnamies. (1971). Metsäteollisuutemme laajennukset ja puuraaka-aineen riittävyys. Silva Fennica vol. 5 no. 3 article id 4846. https://doi.org/10.14214/sf.a14648
  • Linnamies, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive