Current issue: 51(5)

Impact factor 1.495
5-year impact factor 1.840
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 5 no. 4 | 1971

Category: Article

article id 4857, category Article
Antti Lappalainen. (1971). Metsät ja verot. Silva Fennica vol. 5 no. 4 article id 4857. https://doi.org/10.14214/sf.a14659
  • Lappalainen, ORCID ID:E-mail:
article id 4856, category Article
Pekka Rautiainen. (1971). Ympäristö- ja perintötekijöiden vaikutus männyn ilmiasuun Pohjois-Karjalan piirimetsälautakunnan siemenviljelyksessä Tohmajärvellä. Silva Fennica vol. 5 no. 4 article id 4856. https://doi.org/10.14214/sf.a14658
  • Rautiainen, ORCID ID:E-mail:
article id 4855, category Article
Peitsa Mikola. (1971). Puuntuotannon ja metsien virkistyskäytön koordinointi Saksan liittotasavallassa. Silva Fennica vol. 5 no. 4 article id 4855. https://doi.org/10.14214/sf.a14657
  • Mikola, ORCID ID:E-mail:
article id 4854, category Article
G. M. Kozubov. (1971). Elektronimikroskooppisia tutkimuksia männyn ja kuusen kukka-aiheiden kehityksestä. Silva Fennica vol. 5 no. 4 article id 4854. https://doi.org/10.14214/sf.a14656
  • Kozubov, ORCID ID:E-mail:
article id 4853, category Article
Olavi Luukkanen, Pentti K. Räsänen, Paavo Yli-Vakkuri. (1971). Neulasten väri myöhemmän kasvun ja lannoitusvaikutuksen ilmaisijana. Silva Fennica vol. 5 no. 4 article id 4853. https://doi.org/10.14214/sf.a14655
  • Luukkanen, ORCID ID:E-mail:
  • Räsänen, ORCID ID:E-mail:
  • Yli-Vakkuri, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content

Your selected articles