Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 6 no. 1 | 1972

Category: Article

article id 4862, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1972). Vuonna 1971 Suomessa ilmestyneitä metsätieteellisiä tutkimuksia. Silva Fennica vol. 6 no. 1 article id 4862. https://doi.org/10.14214/sf.a14665
  • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4861, category Article
Tauno Kallio, Yrjö Norokorpi. (1972). Kuusikon tyvilahoisuus. Silva Fennica vol. 6 no. 1 article id 4861. https://doi.org/10.14214/sf.a14664
  • Kallio, ORCID ID:E-mail:
  • Norokorpi, ORCID ID:E-mail:
article id 4860, category Article
Pentti Erjala, Jussi Saramäki. (1972). Astiakoemenetelmä suotyyppien lannoitustarpeen määrityksessä. Silva Fennica vol. 6 no. 1 article id 4860. https://doi.org/10.14214/sf.a14663
  • Erjala, ORCID ID:E-mail:
  • Saramäki, ORCID ID:E-mail:
article id 4859, category Article
Eljas Pohtila. (1972). Istutuskuoppaan annetun kuparihienofosfaatin vaikutus männyn ja kuusen taimien elossapysymiseen ja pituuskasvuun eräällä kulotetulla ja auratulla uudistusalalla Koillis-Suomessa. Silva Fennica vol. 6 no. 1 article id 4859. https://doi.org/10.14214/sf.a14662
  • Pohtila, ORCID ID:E-mail:
article id 4858, category Article
Tauno Kallio. (1972). Erään 10-vuotiaan hybridihaapametsikön lahovikaisuus. Silva Fennica vol. 6 no. 1 article id 4858. https://doi.org/10.14214/sf.a14661
  • Kallio, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive