Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 8 no. 2 | 1974

Category: Article

article id 4903, category Article
Olavi Luukkanen. (1974). Esikokeita kinetiinin vaikutuksesta männyn hypokotyylien kallus- ja juurimuodostukseen. Silva Fennica vol. 8 no. 2 article id 4903. https://doi.org/10.14214/sf.a14747
  • Luukkanen, ORCID ID:E-mail:
article id 4902, category Article
Carl Johan Westman. (1974). Urealannoituksen vaikutus metsämaan kasveille käyttökelpoiseen typpimäärään. Silva Fennica vol. 8 no. 2 article id 4902. https://doi.org/10.14214/sf.a14746
  • Westman, ORCID ID:E-mail:
article id 4901, category Article
Veli Pohjonen. (1974). Istutustiheyden vaikutus eräiden lyhytkiertoviljelyn puulajien ensimmäisen vuoden satoon ja pituuskasvuun. Silva Fennica vol. 8 no. 2 article id 4901. https://doi.org/10.14214/sf.a14745
  • Pohjonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4900, category Article
Pertti Harstela. (1974). Eräiden koneellistamisennusteiden herkkyydestä kustannustason muutoksiin. Silva Fennica vol. 8 no. 2 article id 4900. https://doi.org/10.14214/sf.a14744
  • Harstela, ORCID ID:E-mail:
article id 4899, category Article
Matti Kärkkäinen. (1974). Näkökohta tyvi- ja latvaläpimitan keskiarvoon perustuvasta mäntypölkkyjen kuutioinnista. Silva Fennica vol. 8 no. 2 article id 4899. https://doi.org/10.14214/sf.a14743
  • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive