Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 8 no. 3 | 1974

Category: Article

article id 4907, category Article
Heikki Wuorenrinne. (1974). Suomen kekomuurahaisten (Formica rufa coll.) ekologiasta ja levinneisyydestä. Silva Fennica vol. 8 no. 3 article id 4907. https://doi.org/10.14214/sf.a14751
  • Wuorenrinne, ORCID ID:E-mail:
article id 4906, category Article
Lasse Lovén. (1974). Maisemanhoitomallien käyttö metsätalouden maan aluevaraussuunnittelussa. Silva Fennica vol. 8 no. 3 article id 4906. https://doi.org/10.14214/sf.a14750
  • Lovén, ORCID ID:E-mail:
article id 4905, category Article
Reijo Solantie. (1974). Kesän vesitaseen vaikutus metsä- ja suokasvillisuuteen ja linnustoon sekä lämpöolojen välityksellä maatalouden toimintaedellytyksiin Suomessa. Silva Fennica vol. 8 no. 3 article id 4905. https://doi.org/10.14214/sf.a14749
  • Solantie, ORCID ID:E-mail:
article id 4904, category Article
Sirkka Kupila-Ahvenniemi, Sirkka Hankonen, Seppo Sivonen. (1974). Kokeita röntgenmikroanalyysimenetelmän käyttökelpoisuudesta eräiden alkuaineiden määrityksessä männyn silmuissa. Silva Fennica vol. 8 no. 3 article id 4904. https://doi.org/10.14214/sf.a14748
  • Kupila-Ahvenniemi, ORCID ID:E-mail:
  • Hankonen, ORCID ID:E-mail:
  • Sivonen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive