Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 8 no. 4 | 1974

Category: Article

article id 4911, category Article
Leo J. Salo. (1974). Wilderness-alueet Yhdysvaltain kansallispuistoissa. Silva Fennica vol. 8 no. 4 article id 4911. https://doi.org/10.14214/sf.a14755
  • Salo, ORCID ID:E-mail:
article id 4910, category Article
Erkki Lähde, Katri Pahkala. (1974). Havupuiden siemenen kehitys ja itäminen kirjallisuuden valossa. Silva Fennica vol. 8 no. 4 article id 4910. https://doi.org/10.14214/sf.a14754
  • Lähde, ORCID ID:E-mail:
  • Pahkala, ORCID ID:E-mail:
article id 4909, category Article
Jari Hurskainen, Aarne Reunala. (1974). Metsätalousaluetoiminnan kehitys ja kehittymisen edellytykset Suomessa. Silva Fennica vol. 8 no. 4 article id 4909. https://doi.org/10.14214/sf.a14753
  • Hurskainen, ORCID ID:E-mail:
  • Reunala, ORCID ID:E-mail:
article id 4908, category Article
Juhani Päivänen. (1974). Sarkaleveyden ja naveroinnin vaikutus pohjavesipinnan syvyyteen ja männyntaimiston kehitykseen lyhytkortisella nevalla. Silva Fennica vol. 8 no. 4 article id 4908. https://doi.org/10.14214/sf.a14752
  • Päivänen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive