Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 9 no. 2 | 1975

Category: Article

article id 4920, category Article
Peitsa Mikola. (1975). Turvetuotannosta vapautuvan maan metsittäminen. Silva Fennica vol. 9 no. 2 article id 4920. https://doi.org/10.14214/sf.a14776
  • Mikola, ORCID ID:E-mail:
article id 4919, category Article
Olavi Luukkanen. (1975). Thaimaalaisten metsänhoitajien yliopistokoulutus Suomessa. Silva Fennica vol. 9 no. 2 article id 4919. https://doi.org/10.14214/sf.a14775
  • Luukkanen, ORCID ID:E-mail:
article id 4918, category Article
Pekka Kilkki, Raimo Pökälä, Markku Siitonen. (1975). Metsätalousyksikön puuntuotannon suunnittelu lineaarista ohjelmointia käyttäen. Silva Fennica vol. 9 no. 2 article id 4918. https://doi.org/10.14214/sf.a14762
  • Kilkki, ORCID ID:E-mail:
  • Pökälä, ORCID ID:E-mail:
  • Siitonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4917, category Article
Tuomas Heiramo. (1975). Metsätieteellisten tutkimusjulkaisujen lukijatutkimus. Silva Fennica vol. 9 no. 2 article id 4917. https://doi.org/10.14214/sf.a14761
  • Heiramo, ORCID ID:E-mail:
article id 4916, category Article
Olli Makkonen. (1975). Metsien "moninaiskäytöstä" vanhalla ajalla. Silva Fennica vol. 9 no. 2 article id 4916. https://doi.org/10.14214/sf.a14760
  • Makkonen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive