Current issue: 52(5)

Under compilation: 53(1)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 10 no. 2 | 1976

Category: Article

article id 4943, category Article
Matti Leikola. (1976). Näkökohtia metsikköekologisten ympäristötekijöiden mittaamisesta. Silva Fennica vol. 10 no. 2 article id 4943. https://doi.org/10.14214/sf.a14789
 • Leikola, ORCID ID:E-mail:
article id 4942, category Article
Esko Jaatinen, Olli Saastamoinen. (1976). Metsien moninaiskäyttötutkimuksen perusongelmat. Silva Fennica vol. 10 no. 2 article id 4942. https://doi.org/10.14214/sf.a14788
 • Jaatinen, ORCID ID:E-mail:
 • Saastamoinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4941, category Article
Seppo Kellomäki, Pirkko Pohjapelto. (1976). Metsikkösadannan määrä ja vaihtelu eräässä luonnontilaisessa kuusikossa. Silva Fennica vol. 10 no. 2 article id 4941. https://doi.org/10.14214/sf.a14787
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Pohjapelto, ORCID ID:E-mail:
article id 4940, category Article
Paavo Pelkonen, Heikki Smolander. (1976). Männyn kaasunvaihdon elpyminen talvilevon keskeytyessä. Silva Fennica vol. 10 no. 2 article id 4940. https://doi.org/10.14214/sf.a14786
 • Pelkonen, ORCID ID:E-mail:
 • Smolander, ORCID ID:E-mail:
article id 4939, category Article
Simo Hannelius. (1976). Metsänomistuksen muutokset ja metsätalous. Silva Fennica vol. 10 no. 2 article id 4939. https://doi.org/10.14214/sf.a14784
 • Hannelius, ORCID ID:E-mail:
article id 4938, category Article
Matti Kärkkäinen. (1976). Mäntyrunkojen ydinsäteiden korkeus ja leveys. Silva Fennica vol. 10 no. 2 article id 4938. https://doi.org/10.14214/sf.a14783
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4937, category Article
Pertti Hari, Mikko Huhtamaa, Paavo Pelkonen, Veli Pohjonen, Raimo Salminen. (1976). A new approach for measuring light inside the canopy in photosynthesis studies. Silva Fennica vol. 10 no. 2 article id 4937. https://doi.org/10.14214/sf.a14782
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
 • Huhtamaa, ORCID ID:E-mail:
 • Pelkonen, ORCID ID:E-mail:
 • Pohjonen, ORCID ID:E-mail:
 • Salminen, ORCID ID:E-mail:
article id 4936, category Article
Erkki Wuolijoki. (1976). Metsäkoneiden heilunnan ergonomiset haitat. Silva Fennica vol. 10 no. 2 article id 4936. https://doi.org/10.14214/sf.a14781
 • Wuolijoki, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive