Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 11 no. 3 | 1977

Category: Article

article id 4977, category Article
C. J. Westman. (1977). Nutrient cycle in tree stands - Nordic symposium. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4977. https://doi.org/10.14214/sf.a14830
  • Westman, ORCID ID:E-mail:
article id 4976, category Article
Matti Kärkkäinen. (1977). Toimittajan havaintoja metsätieteellisistä julkaisusarjoista. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4976. https://doi.org/10.14214/sf.a14827
  • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4975, category Article
Irja Lehtonen. (1977). Ravinteiden kierto eräässä männikössä. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4975. https://doi.org/10.14214/sf.a14826
  • Lehtonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4974, category Article
Markku Mäkelä. (1977). Teknisesti korjattavissa oleva hakkuutähde sekä kanto- ja juuripuu Kaakkois-Suomessa. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4974. https://doi.org/10.14214/sf.a14825
  • Mäkelä, ORCID ID:E-mail:
article id 4973, category Article
Olli Saastamoinen. (1977). Economics of forest uses in Finnish Lapland. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4973. https://doi.org/10.14214/sf.a14824
  • Saastamoinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4972, category Article
Seppo Kellomäki. (1977). Deterioration of forest ground cover during trampling. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4972. https://doi.org/10.14214/sf.a14823
  • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 4971, category Article
Aulis E. Hakkarainen. (1977). Metsäteollisuuden tutkimus- ja kehittämistoiminta metsätalouden alalla. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4971. https://doi.org/10.14214/sf.a14822
  • Hakkarainen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive