Current issue: 52(3)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 15 no. 3 | 1981

Category: Article

article id 5128, category Article
Paavo J. Ollinmaa. (1981). Eräistä ojitetuilla soilla kasvaneen puun fysikaalisista ominaisuuksista. Silva Fennica vol. 15 no. 3 article id 5128. https://doi.org/10.14214/sf.a15069
 • Ollinmaa, ORCID ID:E-mail:
article id 5127, category Article
Simo Kaila, Juhani Päivänen. (1981). Metsämaanmuokkauksen suoritemäärät ja konekalusto vuosina 1976-1979. Silva Fennica vol. 15 no. 3 article id 5127. https://doi.org/10.14214/sf.a15068
 • Kaila, ORCID ID:E-mail:
 • Päivänen, ORCID ID:E-mail:
article id 5126, category Article
Martti Saarilahti. (1981). Koneiden uppoaminen suometsien puunkorjuussa. Silva Fennica vol. 15 no. 3 article id 5126. https://doi.org/10.14214/sf.a15067
 • Saarilahti, ORCID ID:E-mail:
article id 5125, category Article
Ilppo Greis, Seppo Kellomäki. (1981). Crown structure and stem growth of Norway spruce undergrowth under varying shading. Silva Fennica vol. 15 no. 3 article id 5125. https://doi.org/10.14214/sf.a15066
 • Greis, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 5124, category Article
Leo Heikurainen, Samuli Joensuu. (1981). Metsäojituksen hydrologiset seurausvaikutukset. Silva Fennica vol. 15 no. 3 article id 5124. https://doi.org/10.14214/sf.a15065
 • Heikurainen, ORCID ID:E-mail:
 • Joensuu, ORCID ID:E-mail:
article id 5123, category Article
Heljä-Sisko Katainen, Seppo Kellomäki. (1981). Happaman veden vaikutus männyn taimiin. Silva Fennica vol. 15 no. 3 article id 5123. https://doi.org/10.14214/sf.a15064
 • Katainen, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 5122, category Article
H. Smolander, J. Kostamo, P. K. Räsänen. (1981). Maan tiiviyden vaikutus männyntaimien haihduntaan ja pituuskasvuun istutuksen jälkeen. Silva Fennica vol. 15 no. 3 article id 5122. https://doi.org/10.14214/sf.a15063
 • Smolander, ORCID ID:E-mail:
 • Kostamo, ORCID ID:E-mail:
 • Räsänen, ORCID ID:E-mail:
article id 5121, category Article
Olli Makkonen. (1981). Metsätöiden palkkauksen ja työolosuhteiden kehitys Suomessa ennen työehtosopimuskautta. Silva Fennica vol. 15 no. 3 article id 5121. https://doi.org/10.14214/sf.a15062
 • Makkonen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Committee on Publication Ethics
Your selected articles