Current issue: 51(3)

Under compilation: 51(4)

Impact factor 1.495
5-year impact factor 1.840
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 17 no. 3 | 1983

Category: Article

article id 5194, category Article
Tapio Lindholm & Matti Nummelin. (1983). Changes in the community structure of forest floor vegetation after repeated litter disturbance by raking. Silva Fennica vol. 17 no. 3 article id 5194. https://doi.org/10.14214/sf.a15177
 • Lindholm, ORCID ID:E-mail:
 • Nummelin, ORCID ID:E-mail:
article id 5193, category Article
Juhani Jokinen, Antti Häkkinen, Reijo Karjalainen, Kari Markkanen & Tapani Säynätkari. (1983). Effects of air pollution on Scots pine needles. I. Silva Fennica vol. 17 no. 3 article id 5193. https://doi.org/10.14214/sf.a15176
 • Jokinen, ORCID ID:E-mail:
 • Häkkinen, ORCID ID:E-mail:
 • Karjalainen, ORCID ID:E-mail:
 • Markkanen, ORCID ID:E-mail:
 • Säynätkari, ORCID ID:E-mail:
article id 5192, category Article
Kauko Koljonen. (1983). Inter-industry linkages of forestry and forest industry sectors in the Tanzanian economy. Silva Fennica vol. 17 no. 3 article id 5192. https://doi.org/10.14214/sf.a15175
 • Koljonen, ORCID ID:E-mail:
article id 5191, category Article
Juha Lappi. (1983). Metsänuudistamisen vaatiman ajan merkitys uudistamispäätöksissä. Silva Fennica vol. 17 no. 3 article id 5191. https://doi.org/10.14214/sf.a15174
 • Lappi, ORCID ID:E-mail:
article id 5190, category Article
Jussi Kuusipalo. (1983). Mustikan varvuston biomassamäärän vaihtelusta erilaisissa metsiköissä. Silva Fennica vol. 17 no. 3 article id 5190. https://doi.org/10.14214/sf.a15173
 • Kuusipalo, ORCID ID:E-mail:
article id 5189, category Article
Anneli Viherä & Seppo Kellomäki. (1983). Havaintoja nuorten mäntyjen latvusten hienorakenteesta ja kasvusta. Silva Fennica vol. 17 no. 3 article id 5189. https://doi.org/10.14214/sf.a15172
 • Viherä, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 5188, category Article
Eljas Pohtila & Tapani Pohjola. (1983). Vuosina 1970-1972 Lappiin perustetun aurattujen alueiden viljelykokeen tulokset. Silva Fennica vol. 17 no. 3 article id 5188. https://doi.org/10.14214/sf.a15171
 • Pohtila, ORCID ID:E-mail:
 • Pohjola, ORCID ID:E-mail:
article id 5187, category Article
Fuhe Luo. (1983). Determination of stem value. Silva Fennica vol. 17 no. 3 article id 5187. https://doi.org/10.14214/sf.a15170
 • Luo, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content

Your selected articles