Current issue: 52(5)

Under compilation: 53(1)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 24 no. 1 | 1990

Category: Article

article id 5418, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1990). Ohjeita kirjoittajille. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5418. https://doi.org/10.14214/sf.a15570
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 5417, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1990). Instructions to authors. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5417. https://doi.org/10.14214/sf.a15569
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 5416, category Article
Carl Johan Westman. (1990). Metsämaan fysikaaliset ja fysikaalis-kemialliset ominaisuudet CT-OMaT kasvupaikkasarjassa. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5416. https://doi.org/10.14214/sf.a15568
 • Westman, ORCID ID:E-mail:
article id 5415, category Article
Kim von Weissenberg. (1990). Värd-parasitförhållanden i skogliga ekosystem. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5415. https://doi.org/10.14214/sf.a15567
 • Weissenberg, ORCID ID:E-mail:
article id 5414, category Article
Heikki Smolander, Seppo Kellomäki, Pauline Oker-Blom. (1990). Typpipitoisuuden vaikutus männyn neulasten fotosynteesiin ja verson itsevarjostukseen. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5414. https://doi.org/10.14214/sf.a15566
 • Smolander, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Oker-Blom, ORCID ID:E-mail:
article id 5413, category Article
Eljas Pohtila. (1990). Metsän uudistuminen Kivalon vanhoilla kaistalehakkuualoilla. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5413. https://doi.org/10.14214/sf.a15565
 • Pohtila, ORCID ID:E-mail:
article id 5412, category Article
Jari Parviainen. (1990). Metsäpuiden paakkutaimituotannon nykynäkymät. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5412. https://doi.org/10.14214/sf.a15564
 • Parviainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5411, category Article
Eero Paavilainen. (1990). Effect of refertilization of pine and birch stands on a drained fertile mire. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5411. https://doi.org/10.14214/sf.a15563
 • Paavilainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5410, category Article
Markku Nygren. (1990). Männyn ja kuusen siementen massan vaihtelusta. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5410. https://doi.org/10.14214/sf.a15562
 • Nygren, ORCID ID:E-mail:
article id 5409, category Article
Jukka Lippu, Pasi Puttonen. (1990). Istutustaimen juuriston alkukehitys kasvupaikalla. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5409. https://doi.org/10.14214/sf.a15561
 • Lippu, ORCID ID:E-mail:
 • Puttonen, ORCID ID:E-mail:
article id 5408, category Article
Olavi Laiho. (1990). Mykorritsat ja niiden vaikutus metsään. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5408. https://doi.org/10.14214/sf.a15560
 • Laiho, ORCID ID:E-mail:
article id 5407, category Article
Eero Kubin. (1990). Lumi-, routa- ja lämpöolot eri tavoin muokatussa metsämaassa Kuusamossa. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5407. https://doi.org/10.14214/sf.a15559
 • Kubin, ORCID ID:E-mail:
article id 5406, category Article
Olavi Huuri. (1990). Leikattu paakkutaimi. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5406. https://doi.org/10.14214/sf.a15558
 • Huuri, ORCID ID:E-mail:
article id 5405, category Article
Pertti Hari, Eeva Korpilahti, Toivo Pohja, Pentti K. Räsänen. (1990). A field system for measuring the gas exchange of forest trees. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5405. https://doi.org/10.14214/sf.a15557
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail: eeva.korpilahti@luke.fi
 • Pohja, ORCID ID:E-mail:
 • Räsänen, ORCID ID:E-mail:
article id 5404, category Article
Pentti Alho. (1990). Suomen metsittyminen jääkauden jälkeen. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5404. https://doi.org/10.14214/sf.a15556
 • Alho, ORCID ID:E-mail:
article id 5403, category Article
Matti Leikola, Aune Koponen. (1990). Metsä Akatemiana. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5403. https://doi.org/10.14214/sf.a15555
 • Leikola, ORCID ID:E-mail:
 • Koponen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive