Current issue: 51(5)

Impact factor 1.495
5-year impact factor 1.840
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Acta Forestalia Fennica vol. 55 no. 3 | 1948

Category: Article

article id 7391, category Article
V. Lihtonen. (1948). Tutkimuksia hakkuutoiminnan voimaperäisyyden tekijöistä ja tunnuksista pääasiallisesti valtion metsätaloudesta saadun aineiston valossa. Acta Forestalia Fennica vol. 55 no. 3 article id 7391. https://doi.org/10.14214/aff.7391
  • Lihtonen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content

Your selected articles