Current issue: 51(3)

Under compilation: 51(4)

Impact factor 1.495
5-year impact factor 1.840
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 1 | 1967

Category: Article

article id 4759, category Article
Olavi Laiho. (1967). Puu ja organismit. Silva Fennica vol. 1 no. 4 article id 4759. https://doi.org/10.14214/sf.a14543
 • Laiho, ORCID ID:E-mail:
article id 4758, category Article
Eero Paavilainen. (1967). Vesi tuottotekijänä kasvun eri vaiheissa. Silva Fennica vol. 1 no. 4 article id 4758. https://doi.org/10.14214/sf.a14542
 • Paavilainen, ORCID ID:E-mail:
article id 4757, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1967). Suomen metsäntutkimus ja sen kehittäminen. Silva Fennica vol. 1 no. 4 article id 4757. https://doi.org/10.14214/sf.a14541
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4756, category Article
Bo Eklund. (1967). Om tillväxtens årliga variation hos tall och gran jämte betydelsen av hänsynstaganden härtil. Silva Fennica vol. 1 no. 4 article id 4756. https://doi.org/10.14214/sf.a14540
 • Eklund, ORCID ID:E-mail:
article id 4755, category Article
Unto Väisänen. (1967). Puun korjuu. Silva Fennica vol. 1 no. 3 article id 4755. https://doi.org/10.14214/sf.a14539
Keywords: metsätalous
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4754, category Article
Matti Leikola. (1967). Havaintoja erään hoidetun männikön tuulisuhteista. Silva Fennica vol. 1 no. 3 article id 4754. https://doi.org/10.14214/sf.a14538
 • Leikola, ORCID ID:E-mail:
article id 4753, category Article
Helge Johnsson. (1967). Olika vägar för rasmässig förbättring av vårt skogsodlingsmaterial. Silva Fennica vol. 1 no. 3 article id 4753. https://doi.org/10.14214/sf.a14537
 • Johnsson, ORCID ID:E-mail:
article id 4752, category Article
T. T. Kozlowski, S. Sasaki & J. H. Torrie. (1967). Effects of temperature on phytotoxicity of monuron, picloram, CDEC, EPTC, CDAA, and sesone to young pine seedlings. Silva Fennica vol. 1 no. 3 article id 4752. https://doi.org/10.14214/sf.a14536
 • Kozlowski, ORCID ID:E-mail:
 • Sasaki, ORCID ID:E-mail:
 • Torrie, ORCID ID:E-mail:
article id 4751, category Article
Ilmari Schalin. (1967). On the effect of nitrogen fertilization on the bacteria and microfungi in humus layer. Silva Fennica vol. 1 no. 3 article id 4751. https://doi.org/10.14214/sf.a14535
 • Schalin, ORCID ID:E-mail:
article id 4750, category Article
Max. Hagman. (1967). Havupuiden viljely. Silva Fennica vol. 1 no. 2 article id 4750. https://doi.org/10.14214/sf.a14460
 • Hagman, ORCID ID:E-mail:
article id 4749, category Article
Max. Hagman. (1967). Metsäpuitten resistenssijalostus. Silva Fennica vol. 1 no. 2 article id 4749. https://doi.org/10.14214/sf.a14459
 • Hagman, ORCID ID:E-mail:
article id 4748, category Article
Lalli Laine. (1967). Puun lahottajasienten biologia. Silva Fennica vol. 1 no. 2 article id 4748. https://doi.org/10.14214/sf.a14458
 • Laine, ORCID ID:E-mail:
article id 4747, category Article
Veijo Heiskanen. (1967). Metsänkäytön perusteet. Silva Fennica vol. 1 no. 2 article id 4747. https://doi.org/10.14214/sf.a14457
 • Heiskanen, ORCID ID:E-mail:
article id 4746, category Article
Kari Löyttyniemi. (1967). Tikaskuoriaisesta (Trypodendron lineatum Oliv., Col., Scolytidae) kuorellisen havupuutavaran pilaajana. Silva Fennica vol. 1 no. 2 article id 4746. https://doi.org/10.14214/sf.a14456
 • Löyttyniemi, ORCID ID:E-mail:
article id 4745, category Article
Ilmari Schalin. (1967). Microfungi in the humus layer of pine, spruce and birch stands in southern Finland. Silva Fennica vol. 1 no. 2 article id 4745. https://doi.org/10.14214/sf.a14455
 • Schalin, ORCID ID:E-mail:
article id 4744, category Article
Pekka Tiililä. (1967). Tutkimuksia eräiden ulkomaisten puulajien siemensadon laadusta Suomessa. Silva Fennica vol. 1 no. 2 article id 4744. https://doi.org/10.14214/sf.a14454
 • Tiililä, ORCID ID:E-mail:
article id 4743, category Article
Olli Makkonen. (1967). Metsämaaston luokittelun yhtenäistämispyrkimyksistä. Silva Fennica vol. 1 no. 2 article id 4743. https://doi.org/10.14214/sf.a14453
 • Makkonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4742, category Article
Erkki Laitakari. (1967). Akateemikko V. Sukatšev in memoriam. Silva Fennica vol. 1 no. 2 article id 4742. https://doi.org/10.14214/sf.a14452
Keywords: nekrologit
 • Laitakari, ORCID ID:E-mail:
article id 4741, category Article
Paavo Aro. (1967). Metsäsanakirjoja - onko niitä? Silva Fennica vol. 1 no. 1 article id 4741. https://doi.org/10.14214/sf.a14451
 • Aro, ORCID ID:E-mail:
article id 4740, category Article
Pentti Räsänen. (1967). Metsänviljelyksessä käytettävien taimien luokitteluperusteet. Silva Fennica vol. 1 no. 1 article id 4740. https://doi.org/10.14214/sf.a14450
 • Räsänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4739, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1967). Vuonna 1966 Suomessa ilmestyneitä metsätieteellisiä tutkimuksia. Silva Fennica vol. 1 no. 1 article id 4739. https://doi.org/10.14214/sf.a14449
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4738, category Article
Sakari Lilja. (1967). Tuomen merkityksestä kuusen tuomiruostesienen, Pucciniastrum padi (Kunze & Schm.) Diet., esiintymiselle kuusessa. Silva Fennica vol. 1 no. 1 article id 4738. https://doi.org/10.14214/sf.a14448
 • Lilja, ORCID ID:E-mail:
article id 4737, category Article
S. A. Wilde. (1967). Production of energy material by forest stands as related to supply of soil water. Silva Fennica vol. 1 no. 1 article id 4737. https://doi.org/10.14214/sf.a14447
 • Wilde, ORCID ID:E-mail:
article id 4736, category Article
Matti Nuorteva. (1967). Hakkuutähteissä elävien hyönteisten käyttömahdollisuuksista hakkuun ajankohdan määrittämisessä. Silva Fennica vol. 1 no. 1 article id 4736. https://doi.org/10.14214/sf.a14446
 • Nuorteva, ORCID ID:E-mail:
article id 4735, category Article
Veijo Heiskanen. (1967). Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisutoiminta. Silva Fennica vol. 1 no. 1 article id 4735. https://doi.org/10.14214/sf.a14445
Keywords: julkaisut
 • Heiskanen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content

Your selected articles