Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 1 | 1967

Category: Article

article id 4759, category Article
Olavi Laiho. (1967). Puu ja organismit. Silva Fennica vol. 1 no. 4 article id 4759. https://doi.org/10.14214/sf.a14543
 • Laiho, ORCID ID:E-mail:
article id 4758, category Article
Eero Paavilainen. (1967). Vesi tuottotekijänä kasvun eri vaiheissa. Silva Fennica vol. 1 no. 4 article id 4758. https://doi.org/10.14214/sf.a14542
 • Paavilainen, ORCID ID:E-mail:
article id 4757, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1967). Suomen metsäntutkimus ja sen kehittäminen. Silva Fennica vol. 1 no. 4 article id 4757. https://doi.org/10.14214/sf.a14541
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4756, category Article
Bo Eklund. (1967). Om tillväxtens årliga variation hos tall och gran jämte betydelsen av hänsynstaganden härtil. Silva Fennica vol. 1 no. 4 article id 4756. https://doi.org/10.14214/sf.a14540
 • Eklund, ORCID ID:E-mail:
article id 4755, category Article
Unto Väisänen. (1967). Puun korjuu. Silva Fennica vol. 1 no. 3 article id 4755. https://doi.org/10.14214/sf.a14539
Keywords: metsätalous
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4754, category Article
Matti Leikola. (1967). Havaintoja erään hoidetun männikön tuulisuhteista. Silva Fennica vol. 1 no. 3 article id 4754. https://doi.org/10.14214/sf.a14538
 • Leikola, ORCID ID:E-mail:
article id 4753, category Article
Helge Johnsson. (1967). Olika vägar för rasmässig förbättring av vårt skogsodlingsmaterial. Silva Fennica vol. 1 no. 3 article id 4753. https://doi.org/10.14214/sf.a14537
 • Johnsson, ORCID ID:E-mail:
article id 4752, category Article
T. T. Kozlowski, S. Sasaki, J. H. Torrie. (1967). Effects of temperature on phytotoxicity of monuron, picloram, CDEC, EPTC, CDAA, and sesone to young pine seedlings. Silva Fennica vol. 1 no. 3 article id 4752. https://doi.org/10.14214/sf.a14536
 • Kozlowski, ORCID ID:E-mail:
 • Sasaki, ORCID ID:E-mail:
 • Torrie, ORCID ID:E-mail:
article id 4751, category Article
Ilmari Schalin. (1967). On the effect of nitrogen fertilization on the bacteria and microfungi in humus layer. Silva Fennica vol. 1 no. 3 article id 4751. https://doi.org/10.14214/sf.a14535
 • Schalin, ORCID ID:E-mail:
article id 4750, category Article
Max. Hagman. (1967). Havupuiden viljely. Silva Fennica vol. 1 no. 2 article id 4750. https://doi.org/10.14214/sf.a14460
 • Hagman, ORCID ID:E-mail:
article id 4749, category Article
Max. Hagman. (1967). Metsäpuitten resistenssijalostus. Silva Fennica vol. 1 no. 2 article id 4749. https://doi.org/10.14214/sf.a14459
 • Hagman, ORCID ID:E-mail:
article id 4748, category Article
Lalli Laine. (1967). Puun lahottajasienten biologia. Silva Fennica vol. 1 no. 2 article id 4748. https://doi.org/10.14214/sf.a14458
 • Laine, ORCID ID:E-mail:
article id 4747, category Article
Veijo Heiskanen. (1967). Metsänkäytön perusteet. Silva Fennica vol. 1 no. 2 article id 4747. https://doi.org/10.14214/sf.a14457
 • Heiskanen, ORCID ID:E-mail:
article id 4746, category Article
Kari Löyttyniemi. (1967). Tikaskuoriaisesta (Trypodendron lineatum Oliv., Col., Scolytidae) kuorellisen havupuutavaran pilaajana. Silva Fennica vol. 1 no. 2 article id 4746. https://doi.org/10.14214/sf.a14456
 • Löyttyniemi, ORCID ID:E-mail:
article id 4745, category Article
Ilmari Schalin. (1967). Microfungi in the humus layer of pine, spruce and birch stands in southern Finland. Silva Fennica vol. 1 no. 2 article id 4745. https://doi.org/10.14214/sf.a14455
 • Schalin, ORCID ID:E-mail:
article id 4744, category Article
Pekka Tiililä. (1967). Tutkimuksia eräiden ulkomaisten puulajien siemensadon laadusta Suomessa. Silva Fennica vol. 1 no. 2 article id 4744. https://doi.org/10.14214/sf.a14454
 • Tiililä, ORCID ID:E-mail:
article id 4743, category Article
Olli Makkonen. (1967). Metsämaaston luokittelun yhtenäistämispyrkimyksistä. Silva Fennica vol. 1 no. 2 article id 4743. https://doi.org/10.14214/sf.a14453
 • Makkonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4742, category Article
Erkki Laitakari. (1967). Akateemikko V. Sukatšev in memoriam. Silva Fennica vol. 1 no. 2 article id 4742. https://doi.org/10.14214/sf.a14452
Keywords: nekrologit
 • Laitakari, ORCID ID:E-mail:
article id 4741, category Article
Paavo Aro. (1967). Metsäsanakirjoja - onko niitä? Silva Fennica vol. 1 no. 1 article id 4741. https://doi.org/10.14214/sf.a14451
 • Aro, ORCID ID:E-mail:
article id 4740, category Article
Pentti Räsänen. (1967). Metsänviljelyksessä käytettävien taimien luokitteluperusteet. Silva Fennica vol. 1 no. 1 article id 4740. https://doi.org/10.14214/sf.a14450
 • Räsänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4739, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1967). Vuonna 1966 Suomessa ilmestyneitä metsätieteellisiä tutkimuksia. Silva Fennica vol. 1 no. 1 article id 4739. https://doi.org/10.14214/sf.a14449
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4738, category Article
Sakari Lilja. (1967). Tuomen merkityksestä kuusen tuomiruostesienen, Pucciniastrum padi (Kunze & Schm.) Diet., esiintymiselle kuusessa. Silva Fennica vol. 1 no. 1 article id 4738. https://doi.org/10.14214/sf.a14448
 • Lilja, ORCID ID:E-mail:
article id 4737, category Article
S. A. Wilde. (1967). Production of energy material by forest stands as related to supply of soil water. Silva Fennica vol. 1 no. 1 article id 4737. https://doi.org/10.14214/sf.a14447
 • Wilde, ORCID ID:E-mail:
article id 4736, category Article
Matti Nuorteva. (1967). Hakkuutähteissä elävien hyönteisten käyttömahdollisuuksista hakkuun ajankohdan määrittämisessä. Silva Fennica vol. 1 no. 1 article id 4736. https://doi.org/10.14214/sf.a14446
 • Nuorteva, ORCID ID:E-mail:
article id 4735, category Article
Veijo Heiskanen. (1967). Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisutoiminta. Silva Fennica vol. 1 no. 1 article id 4735. https://doi.org/10.14214/sf.a14445
Keywords: julkaisut
 • Heiskanen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive