Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 10 | 1976

Category: Article

article id 4956, category Article
Paavo Yli-Vakkuri, Paavo Pelkonen. (1976). Rooting of Scots pine needle fascicles with different growth substances and media. Silva Fennica vol. 10 no. 4 article id 4956. https://doi.org/10.14214/sf.a14802
 • Yli-Vakkuri, ORCID ID:E-mail:
 • Pelkonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4955, category Article
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto. (1976). Puutavaraselvitys 1976. Silva Fennica vol. 10 no. 4 article id 4955. https://doi.org/10.14214/sf.a14801
 • Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto, ORCID ID:E-mail:
article id 4954, category Article
Carl Johan Westman. (1976). Förrådsgödsling av rotande tallplantor med olika kvävegödselmedel. Silva Fennica vol. 10 no. 4 article id 4954. https://doi.org/10.14214/sf.a14800
 • Westman, ORCID ID:E-mail:
article id 4953, category Article
Seppo Kellomäki, Pertti Hari. (1976). Rate of photosynthesis of some forest mosses as a function of temperature and light intensity and effect of water content of moss cushion on photosynthetic rate. Silva Fennica vol. 10 no. 4 article id 4953. https://doi.org/10.14214/sf.a14799
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
article id 4952, category Article
Irja Lehtonen, Seppo Kellomäki, Carl Johan Westman. (1976). Ravinteiden kierto eräässä männikössä. Silva Fennica vol. 10 no. 4 article id 4952. https://doi.org/10.14214/sf.a14798
 • Lehtonen, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Westman, ORCID ID:E-mail:
article id 4951, category Article
Heikki Heiskanen. (1976). Metsätyön palkkauksen perusongelmat. Silva Fennica vol. 10 no. 4 article id 4951. https://doi.org/10.14214/sf.a14797
 • Heiskanen, ORCID ID:E-mail:
article id 4950, category Article
Matti Kärkkäinen. (1976). Lisähavaintoja haapatukkien poikkipinta-alan mittaamisesta. Silva Fennica vol. 10 no. 4 article id 4950. https://doi.org/10.14214/sf.a14796
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4949, category Article
Seppo Kellomäki, Antti Haapanen, Hellevi Salonen. (1976). Tree stands in urban noise abatement. Silva Fennica vol. 10 no. 3 article id 4949. https://doi.org/10.14214/sf.a14795
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Haapanen, ORCID ID:E-mail:
 • Salonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4948, category Article
Matti Kärkkäinen. (1976). Puun ja kuoren tiheys ja kosteus sekä kuoren osuus koivun, kuusen ja männyn oksissa. Silva Fennica vol. 10 no. 3 article id 4948. https://doi.org/10.14214/sf.a14794
Keywords: hake; kosteus; kuori; oksat; puu; tiheys
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4947, category Article
Matti Kärkkäinen. (1976). Kokopuuhakkeen tiheyden mittaaminen. Silva Fennica vol. 10 no. 3 article id 4947. https://doi.org/10.14214/sf.a14793
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4946, category Article
I. Lehtonen, S. Kellomäki, C. J. Westman. (1976). Ravinteiden kierto eräässä männikössä. Silva Fennica vol. 10 no. 3 article id 4946. https://doi.org/10.14214/sf.a14792
 • Lehtonen, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Westman, ORCID ID:E-mail:
article id 4945, category Article
Olli Saastamoinen, Jan Heino. (1976). Metsien moninaiskäytön tutkimusaiheita. Silva Fennica vol. 10 no. 3 article id 4945. https://doi.org/10.14214/sf.a14791
 • Saastamoinen, ORCID ID:E-mail:
 • Heino, ORCID ID:E-mail:
article id 4944, category Article
Eino Mälkönen. (1976). Effect of whole-tree harvesting on soil fertility. Silva Fennica vol. 10 no. 3 article id 4944. https://doi.org/10.14214/sf.a14790
 • Mälkönen, ORCID ID:E-mail:
article id 4943, category Article
Matti Leikola. (1976). Näkökohtia metsikköekologisten ympäristötekijöiden mittaamisesta. Silva Fennica vol. 10 no. 2 article id 4943. https://doi.org/10.14214/sf.a14789
 • Leikola, ORCID ID:E-mail:
article id 4942, category Article
Esko Jaatinen, Olli Saastamoinen. (1976). Metsien moninaiskäyttötutkimuksen perusongelmat. Silva Fennica vol. 10 no. 2 article id 4942. https://doi.org/10.14214/sf.a14788
 • Jaatinen, ORCID ID:E-mail:
 • Saastamoinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4941, category Article
Seppo Kellomäki, Pirkko Pohjapelto. (1976). Metsikkösadannan määrä ja vaihtelu eräässä luonnontilaisessa kuusikossa. Silva Fennica vol. 10 no. 2 article id 4941. https://doi.org/10.14214/sf.a14787
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Pohjapelto, ORCID ID:E-mail:
article id 4940, category Article
Paavo Pelkonen, Heikki Smolander. (1976). Männyn kaasunvaihdon elpyminen talvilevon keskeytyessä. Silva Fennica vol. 10 no. 2 article id 4940. https://doi.org/10.14214/sf.a14786
 • Pelkonen, ORCID ID:E-mail:
 • Smolander, ORCID ID:E-mail:
article id 4939, category Article
Simo Hannelius. (1976). Metsänomistuksen muutokset ja metsätalous. Silva Fennica vol. 10 no. 2 article id 4939. https://doi.org/10.14214/sf.a14784
 • Hannelius, ORCID ID:E-mail:
article id 4938, category Article
Matti Kärkkäinen. (1976). Mäntyrunkojen ydinsäteiden korkeus ja leveys. Silva Fennica vol. 10 no. 2 article id 4938. https://doi.org/10.14214/sf.a14783
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4937, category Article
Pertti Hari, Mikko Huhtamaa, Paavo Pelkonen, Veli Pohjonen, Raimo Salminen. (1976). A new approach for measuring light inside the canopy in photosynthesis studies. Silva Fennica vol. 10 no. 2 article id 4937. https://doi.org/10.14214/sf.a14782
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
 • Huhtamaa, ORCID ID:E-mail:
 • Pelkonen, ORCID ID:E-mail:
 • Pohjonen, ORCID ID:E-mail:
 • Salminen, ORCID ID:E-mail:
article id 4936, category Article
Erkki Wuolijoki. (1976). Metsäkoneiden heilunnan ergonomiset haitat. Silva Fennica vol. 10 no. 2 article id 4936. https://doi.org/10.14214/sf.a14781
 • Wuolijoki, ORCID ID:E-mail:
article id 4935, category Article
Pentti Hakkila. (1976). Metsätyötieteen asema metsäntutkimuslaitoksessa ja tohtori Mikko Kantola. Silva Fennica vol. 10 no. 1 article id 4935. https://doi.org/10.14214/sf.a14780
 • Hakkila, ORCID ID:E-mail:
article id 4934, category Article
Mikko Kantola. (1976). Lisänäkökohtia metsätyötieteen asemasta ja tulevaisuuden näkymistä. Silva Fennica vol. 10 no. 1 article id 4934. https://doi.org/10.14214/sf.a14779
 • Kantola, ORCID ID:E-mail:
article id 4933, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1976). Suomen Metsätieteellisen Seuran tutkijaseminaari "Tavoitteellisuus ja metsäntutkimus" 15.1. 1976. Silva Fennica vol. 10 no. 1 article id 4933. https://doi.org/10.14214/sf.a14777
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4932, category Article
Marketta Hoogesteger. (1976). Kasvillisuuden muuttuminen Koilliskairan autiotupien ympärillä. Silva Fennica vol. 10 no. 1 article id 4932. https://doi.org/10.14214/sf.a14774
 • Hoogesteger, ORCID ID:E-mail:
article id 4931, category Article
Olli Makkonen. (1976). Mitä vanhalla ajalla tiedettiin puiden kasvusta. Silva Fennica vol. 10 no. 1 article id 4931. https://doi.org/10.14214/sf.a14773
 • Makkonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4930, category Article
Tapio Lehtiniemi. (1976). Ionisoivan säteilyn vaikutus varastokuivien ja liotettujen metsäpuiden siementen idäntään ja taimien alkukehitykseen. Silva Fennica vol. 10 no. 1 article id 4930. https://doi.org/10.14214/sf.a14772
 • Lehtiniemi, ORCID ID:E-mail:
article id 4929, category Article
Olavi Luukkanen. (1976). Havaintoja Neuvostoliiton metsäntutkimuksesta. Silva Fennica vol. 10 no. 1 article id 4929. https://doi.org/10.14214/sf.a14771
 • Luukkanen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive