Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 11 | 1977

Category: Article

article id 4982, category Article
Olli Järvinen, Kullervo Kuusela, Risto A. Väisänen. (1977). Metsien rakenteen muutoksen vaikutus pesimälinnustoomme viimeisten 30 vuoden aikana. Silva Fennica vol. 11 no. 4 article id 4982. https://doi.org/10.14214/sf.a14836
 • Järvinen, ORCID ID:E-mail:
 • Kuusela, ORCID ID:E-mail:
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4981, category Article
Seppo Kellomäki, Pertti Hari, Pekka Kauppi, Eero Väisänen. (1977). Production of structural matter by a plant community in successional environment. Silva Fennica vol. 11 no. 4 article id 4981. https://doi.org/10.14214/sf.a14835
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
 • Kauppi, ORCID ID:E-mail:
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4980, category Article
Eero Väisänen, Pertti Hari, Seppo Kellomäki. (1977). Annual growth level of some plant species as a function of light available for photosynthesis. Silva Fennica vol. 11 no. 4 article id 4980. https://doi.org/10.14214/sf.a14834
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 4979, category Article
Seppo Kellomäki. (1977). Polut ulkoilun kanavoinnissa. Silva Fennica vol. 11 no. 4 article id 4979. https://doi.org/10.14214/sf.a14833
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 4978, category Article
Paavo Valonen. (1977). Ajouraväli ja tekomiehen fyysinen kuormittuminen kuitupuun teossa. Silva Fennica vol. 11 no. 4 article id 4978. https://doi.org/10.14214/sf.a14832
 • Valonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4977, category Article
C. J. Westman. (1977). Nutrient cycle in tree stands - Nordic symposium. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4977. https://doi.org/10.14214/sf.a14830
 • Westman, ORCID ID:E-mail:
article id 4976, category Article
Matti Kärkkäinen. (1977). Toimittajan havaintoja metsätieteellisistä julkaisusarjoista. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4976. https://doi.org/10.14214/sf.a14827
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4975, category Article
Irja Lehtonen. (1977). Ravinteiden kierto eräässä männikössä. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4975. https://doi.org/10.14214/sf.a14826
 • Lehtonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4974, category Article
Markku Mäkelä. (1977). Teknisesti korjattavissa oleva hakkuutähde sekä kanto- ja juuripuu Kaakkois-Suomessa. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4974. https://doi.org/10.14214/sf.a14825
 • Mäkelä, ORCID ID:E-mail:
article id 4973, category Article
Olli Saastamoinen. (1977). Economics of forest uses in Finnish Lapland. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4973. https://doi.org/10.14214/sf.a14824
 • Saastamoinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4972, category Article
Seppo Kellomäki. (1977). Deterioration of forest ground cover during trampling. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4972. https://doi.org/10.14214/sf.a14823
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 4971, category Article
Aulis E. Hakkarainen. (1977). Metsäteollisuuden tutkimus- ja kehittämistoiminta metsätalouden alalla. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4971. https://doi.org/10.14214/sf.a14822
 • Hakkarainen, ORCID ID:E-mail:
article id 4970, category Article
Markku Mäkelä. (1977). Metsähakkeen tiheyden laskeminen. Silva Fennica vol. 11 no. 2 article id 4970. https://doi.org/10.14214/sf.a14821
 • Mäkelä, ORCID ID:E-mail:
article id 4969, category Article
Robert J. Rainio. (1977). Tammen levinneisyydestä läntisellä Uudellamaalla ja Turunmaan itäisimmissä osissa. Silva Fennica vol. 11 no. 2 article id 4969. https://doi.org/10.14214/sf.a14820
 • Rainio, ORCID ID:E-mail:
article id 4968, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1977). Suomen Metsätieteellisen Seuran metsäntutkimuksen suuntautumista ja tiedonvälitystä koskeva seminaari. Silva Fennica vol. 11 no. 2 article id 4968. https://doi.org/10.14214/sf.a14819
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4967, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1977). Suomen Metsätieteellisen Seuran tiedepoliittinen periaateohjelma. Silva Fennica vol. 11 no. 2 article id 4967. https://doi.org/10.14214/sf.a14818
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4966, category Article
Markku Mäkelä. (1977). Seulontatuloksia Algol-monikäyttöhakkurin hakkeesta. Silva Fennica vol. 11 no. 2 article id 4966. https://doi.org/10.14214/sf.a14817
Keywords: hake; hakkurit; laatu
 • Mäkelä, ORCID ID:E-mail:
article id 4965, category Article
Matti Kärkkäinen, Marjut Raivonen. (1977). Reaktiopuun mekaaninen lujuus. Silva Fennica vol. 11 no. 2 article id 4965. https://doi.org/10.14214/sf.a14816
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
 • Raivonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4964, category Article
Seppo Kellomäki, Pertti Hari, Eero Väisänen. (1977). Annual production of some forest mosses as a function of light available for photosynthesis. Silva Fennica vol. 11 no. 1 article id 4964. https://doi.org/10.14214/sf.a14815
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4963, category Article
Tapio Lehtiniemi. (1977). Männyn ja kuusen siementen gammasäteilyherkkyyteen vaikuttavista tekijöistä. Silva Fennica vol. 11 no. 1 article id 4963. https://doi.org/10.14214/sf.a14814
 • Lehtiniemi, ORCID ID:E-mail:
article id 4962, category Article
Matti Keltikangas, Kustaa Seppälä. (1977). Ojitusalueiden hieskoivikoiden kasvatus taloudellisena vaihtoehtona. Silva Fennica vol. 11 no. 1 article id 4962. https://doi.org/10.14214/sf.a14813
 • Keltikangas, ORCID ID:E-mail:
 • Seppälä, ORCID ID:E-mail:
article id 4961, category Article
Helmut Schmidt-Vogt. (1977). Keski-Euroopan metsänhoidon kehityssuuntia. Silva Fennica vol. 11 no. 1 article id 4961. https://doi.org/10.14214/sf.a14812
 • Schmidt-Vogt, ORCID ID:E-mail:
article id 4960, category Article
Juhani Sarasto, Kustaa Seppälä. (1977). The effect of dwarf-shrub vegetation supression on pine swamp tree stands. Silva Fennica vol. 11 no. 1 article id 4960. https://doi.org/10.14214/sf.a14811
 • Sarasto, ORCID ID:E-mail:
 • Seppälä, ORCID ID:E-mail:
article id 4959, category Article
Irja Lehtonen, Pertti Hari, Seppo Kellomäki, Eero Väisänen. (1977). On control of daily structural matter production in population of Avenella flexuosa (L.) Parl. Silva Fennica vol. 11 no. 1 article id 4959. https://doi.org/10.14214/sf.a14810
 • Lehtonen, ORCID ID:E-mail:
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4958, category Article
Matti Kärkkäinen. (1977). Araukaarian ja männyn puuaineen ominaisuuksien vertailua. Silva Fennica vol. 11 no. 1 article id 4958. https://doi.org/10.14214/sf.a14809
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4957, category Article
Yrjö Roitto. (1977). Finnish inland waterway fleet in 1975. Silva Fennica vol. 11 no. 1 article id 4957. https://doi.org/10.14214/sf.a14807
 • Roitto, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive