Current issue: 51(3)

Under compilation: 51(4)

Impact factor 1.495
5-year impact factor 1.840
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 11 | 1977

Category: Article

article id 4982, category Article
Olli Järvinen, Kullervo Kuusela & Risto A. Väisänen. (1977). Metsien rakenteen muutoksen vaikutus pesimälinnustoomme viimeisten 30 vuoden aikana. Silva Fennica vol. 11 no. 4 article id 4982. https://doi.org/10.14214/sf.a14836
 • Järvinen, ORCID ID:E-mail:
 • Kuusela, ORCID ID:E-mail:
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4981, category Article
Seppo Kellomäki, Pertti Hari, Pekka Kauppi & Eero Väisänen. (1977). Production of structural matter by a plant community in successional environment. Silva Fennica vol. 11 no. 4 article id 4981. https://doi.org/10.14214/sf.a14835
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
 • Kauppi, ORCID ID:E-mail:
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4980, category Article
Eero Väisänen, Pertti Hari & Seppo Kellomäki. (1977). Annual growth level of some plant species as a function of light available for photosynthesis. Silva Fennica vol. 11 no. 4 article id 4980. https://doi.org/10.14214/sf.a14834
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 4979, category Article
Seppo Kellomäki. (1977). Polut ulkoilun kanavoinnissa. Silva Fennica vol. 11 no. 4 article id 4979. https://doi.org/10.14214/sf.a14833
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 4978, category Article
Paavo Valonen. (1977). Ajouraväli ja tekomiehen fyysinen kuormittuminen kuitupuun teossa. Silva Fennica vol. 11 no. 4 article id 4978. https://doi.org/10.14214/sf.a14832
 • Valonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4977, category Article
C. J. Westman. (1977). Nutrient cycle in tree stands - Nordic symposium. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4977. https://doi.org/10.14214/sf.a14830
 • Westman, ORCID ID:E-mail:
article id 4976, category Article
Matti Kärkkäinen. (1977). Toimittajan havaintoja metsätieteellisistä julkaisusarjoista. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4976. https://doi.org/10.14214/sf.a14827
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4975, category Article
Irja Lehtonen. (1977). Ravinteiden kierto eräässä männikössä. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4975. https://doi.org/10.14214/sf.a14826
 • Lehtonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4974, category Article
Markku Mäkelä. (1977). Teknisesti korjattavissa oleva hakkuutähde sekä kanto- ja juuripuu Kaakkois-Suomessa. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4974. https://doi.org/10.14214/sf.a14825
 • Mäkelä, ORCID ID:E-mail:
article id 4973, category Article
Olli Saastamoinen. (1977). Economics of forest uses in Finnish Lapland. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4973. https://doi.org/10.14214/sf.a14824
 • Saastamoinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4972, category Article
Seppo Kellomäki. (1977). Deterioration of forest ground cover during trampling. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4972. https://doi.org/10.14214/sf.a14823
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 4971, category Article
Aulis E. Hakkarainen. (1977). Metsäteollisuuden tutkimus- ja kehittämistoiminta metsätalouden alalla. Silva Fennica vol. 11 no. 3 article id 4971. https://doi.org/10.14214/sf.a14822
 • Hakkarainen, ORCID ID:E-mail:
article id 4970, category Article
Markku Mäkelä. (1977). Metsähakkeen tiheyden laskeminen. Silva Fennica vol. 11 no. 2 article id 4970. https://doi.org/10.14214/sf.a14821
 • Mäkelä, ORCID ID:E-mail:
article id 4969, category Article
Robert J. Rainio. (1977). Tammen levinneisyydestä läntisellä Uudellamaalla ja Turunmaan itäisimmissä osissa. Silva Fennica vol. 11 no. 2 article id 4969. https://doi.org/10.14214/sf.a14820
 • Rainio, ORCID ID:E-mail:
article id 4968, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1977). Suomen Metsätieteellisen Seuran metsäntutkimuksen suuntautumista ja tiedonvälitystä koskeva seminaari. Silva Fennica vol. 11 no. 2 article id 4968. https://doi.org/10.14214/sf.a14819
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4967, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1977). Suomen Metsätieteellisen Seuran tiedepoliittinen periaateohjelma. Silva Fennica vol. 11 no. 2 article id 4967. https://doi.org/10.14214/sf.a14818
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4966, category Article
Markku Mäkelä. (1977). Seulontatuloksia Algol-monikäyttöhakkurin hakkeesta. Silva Fennica vol. 11 no. 2 article id 4966. https://doi.org/10.14214/sf.a14817
Keywords: hake; hakkurit; laatu
 • Mäkelä, ORCID ID:E-mail:
article id 4965, category Article
Matti Kärkkäinen & Marjut Raivonen. (1977). Reaktiopuun mekaaninen lujuus. Silva Fennica vol. 11 no. 2 article id 4965. https://doi.org/10.14214/sf.a14816
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
 • Raivonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4964, category Article
Seppo Kellomäki, Pertti Hari & Eero Väisänen. (1977). Annual production of some forest mosses as a function of light available for photosynthesis. Silva Fennica vol. 11 no. 1 article id 4964. https://doi.org/10.14214/sf.a14815
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4963, category Article
Tapio Lehtiniemi. (1977). Männyn ja kuusen siementen gammasäteilyherkkyyteen vaikuttavista tekijöistä. Silva Fennica vol. 11 no. 1 article id 4963. https://doi.org/10.14214/sf.a14814
 • Lehtiniemi, ORCID ID:E-mail:
article id 4962, category Article
Matti Keltikangas & Kustaa Seppälä. (1977). Ojitusalueiden hieskoivikoiden kasvatus taloudellisena vaihtoehtona. Silva Fennica vol. 11 no. 1 article id 4962. https://doi.org/10.14214/sf.a14813
 • Keltikangas, ORCID ID:E-mail:
 • Seppälä, ORCID ID:E-mail:
article id 4961, category Article
Helmut Schmidt-Vogt. (1977). Keski-Euroopan metsänhoidon kehityssuuntia. Silva Fennica vol. 11 no. 1 article id 4961. https://doi.org/10.14214/sf.a14812
 • Schmidt-Vogt, ORCID ID:E-mail:
article id 4960, category Article
Juhani Sarasto & Kustaa Seppälä. (1977). The effect of dwarf-shrub vegetation supression on pine swamp tree stands. Silva Fennica vol. 11 no. 1 article id 4960. https://doi.org/10.14214/sf.a14811
 • Sarasto, ORCID ID:E-mail:
 • Seppälä, ORCID ID:E-mail:
article id 4959, category Article
Irja Lehtonen, Pertti Hari, Seppo Kellomäki & Eero Väisänen. (1977). On control of daily structural matter production in population of Avenella flexuosa (L.) Parl. Silva Fennica vol. 11 no. 1 article id 4959. https://doi.org/10.14214/sf.a14810
 • Lehtonen, ORCID ID:E-mail:
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4958, category Article
Matti Kärkkäinen. (1977). Araukaarian ja männyn puuaineen ominaisuuksien vertailua. Silva Fennica vol. 11 no. 1 article id 4958. https://doi.org/10.14214/sf.a14809
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4957, category Article
Yrjö Roitto. (1977). Finnish inland waterway fleet in 1975. Silva Fennica vol. 11 no. 1 article id 4957. https://doi.org/10.14214/sf.a14807
 • Roitto, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content

Your selected articles