Current issue: 52(5)

Under compilation: 53(1)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 16 | 1982

Category: Article

article id 5170, category Article
Matti Kärkkäinen. (1982). Näkökohta sisäisen korkokannan laskemisesta. Silva Fennica vol. 16 no. 4 article id 5170. https://doi.org/10.14214/sf.a15085
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5169, category Article
Seppo Kellomäki, Pasi Puttonen, Heikki Tamminen, Carl Johan Westman. (1982). Effect of nitrogen fertilization on photosynthesis and growth in young Scots pines. Silva Fennica vol. 16 no. 4 article id 5169. https://doi.org/10.14214/sf.a15084
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Puttonen, ORCID ID:E-mail:
 • Tamminen, ORCID ID:E-mail:
 • Westman, ORCID ID:E-mail:
article id 5168, category Article
Kari Heliövaara. (1982). The pine bark bug, Aradus cinnamomeus (Heteroptera, Aradidae) and the height growth rate of young Scots pines. Silva Fennica vol. 16 no. 4 article id 5168. https://doi.org/10.14214/sf.a15083
 • Heliövaara, ORCID ID:E-mail:
article id 5167, category Article
Kari Löyttyniemi, Raimo Hiltunen, Riitta Löyttyniemi, Seppo Räisänen. (1982). Monoterpene composition of needle oil of Pinus oocarpa and Pinus caribaea. Silva Fennica vol. 16 no. 4 article id 5167. https://doi.org/10.14214/sf.a15082
 • Löyttyniemi, ORCID ID:E-mail:
 • Hiltunen, ORCID ID:E-mail:
 • Löyttyniemi, ORCID ID:E-mail:
 • Räisänen, ORCID ID:E-mail:
article id 5166, category Article
Rihko Haarlaa, Matti Kärkkäinen. (1982). Tervalepän kuitujen pituus. Silva Fennica vol. 16 no. 4 article id 5166. https://doi.org/10.14214/sf.a15081
 • Haarlaa, ORCID ID:E-mail:
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5165, category Article
Päiviö Riihinen. (1982). Roundwood market. Silva Fennica vol. 16 no. 4 article id 5165. https://doi.org/10.14214/sf.a15080
 • Riihinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5164, category Article
Juhani Kangas, Tapio Klen. (1982). Raivaussahan kantokäsittelylaitteen käyttäjän altistuminen torjunta-aineille. Silva Fennica vol. 16 no. 3 article id 5164. https://doi.org/10.14214/sf.a15079
 • Kangas, ORCID ID:E-mail:
 • Klen, ORCID ID:E-mail:
article id 5163, category Article
Leo Heikurainen. (1982). Ojitusalueiden taimistojen kehityksestä vuosina 1964-68 toimeenpannun suometsäkilpailun koealojen valossa. Silva Fennica vol. 16 no. 3 article id 5163. https://doi.org/10.14214/sf.a15078
 • Heikurainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5162, category Article
Jarmo Eronen. (1982). Soviet pulp and paper industry. Silva Fennica vol. 16 no. 3 article id 5162. https://doi.org/10.14214/sf.a15077
 • Eronen, ORCID ID:E-mail:
article id 5161, category Article
Juhani Päivänen. (1982). Physical properties of peat samples in relation to shrinkage upon drying. Silva Fennica vol. 16 no. 3 article id 5161. https://doi.org/10.14214/sf.a15076
 • Päivänen, ORCID ID:E-mail:
article id 5160, category Article
P. M. A. Tigerstedt. (1982). Population genetics of forest trees. Silva Fennica vol. 16 no. 2 article id 5160. https://doi.org/10.14214/sf.a15075
 • Tigerstedt, ORCID ID:E-mail:
article id 5159, category Article
C. J. Westman. (1982). Saksankielinen metsämaatieteen oppikirja. Silva Fennica vol. 16 no. 1 article id 5159. https://doi.org/10.14214/sf.a15074
 • Westman, ORCID ID:E-mail:
article id 5158, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1982). Miten metsää tulisi tutkia. Silva Fennica vol. 16 no. 1 article id 5158. https://doi.org/10.14214/sf.a15073
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 5157, category Article
Eino Mälkönen, Vesa Aro-Heinilä, Seppo Kellomäki. (1982). Lannoituksen ja kastelun vaikutus männikön pintakasvillisuuteen. Silva Fennica vol. 16 no. 1 article id 5157. https://doi.org/10.14214/sf.a15072
 • Mälkönen, ORCID ID:E-mail:
 • Aro-Heinilä, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 5156, category Article
Martti Saarilahti. (1982). Tutkaluotaukseen perustuva metsäautotien kantavuuden arvioimismenetelmä. Silva Fennica vol. 16 no. 1 article id 5156. https://doi.org/10.14214/sf.a15071
 • Saarilahti, ORCID ID:E-mail:
article id 5155, category Article
K. M. Bhat, Matti Kärkkäinen. (1982). Wood anatomy and physical properties of the wood and bark in Betula nana growing in Finland. Silva Fennica vol. 16 no. 1 article id 5155. https://doi.org/10.14214/sf.a15070
 • Bhat, ORCID ID:E-mail:
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive