Current issue: 51(3)

Under compilation: 51(4)

Impact factor 1.495
5-year impact factor 1.840
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 16 | 1982

Category: Article

article id 5170, category Article
Matti Kärkkäinen. (1982). Näkökohta sisäisen korkokannan laskemisesta. Silva Fennica vol. 16 no. 4 article id 5170. https://doi.org/10.14214/sf.a15085
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5169, category Article
Seppo Kellomäki, Pasi Puttonen, Heikki Tamminen & Carl Johan Westman. (1982). Effect of nitrogen fertilization on photosynthesis and growth in young Scots pines. Silva Fennica vol. 16 no. 4 article id 5169. https://doi.org/10.14214/sf.a15084
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Puttonen, ORCID ID:E-mail:
 • Tamminen, ORCID ID:E-mail:
 • Westman, ORCID ID:E-mail:
article id 5168, category Article
Kari Heliövaara. (1982). The pine bark bug, Aradus cinnamomeus (Heteroptera, Aradidae) and the height growth rate of young Scots pines. Silva Fennica vol. 16 no. 4 article id 5168. https://doi.org/10.14214/sf.a15083
 • Heliövaara, ORCID ID:E-mail:
article id 5167, category Article
Kari Löyttyniemi, Raimo Hiltunen, Riitta Löyttyniemi & Seppo Räisänen. (1982). Monoterpene composition of needle oil of Pinus oocarpa and Pinus caribaea. Silva Fennica vol. 16 no. 4 article id 5167. https://doi.org/10.14214/sf.a15082
 • Löyttyniemi, ORCID ID:E-mail:
 • Hiltunen, ORCID ID:E-mail:
 • Löyttyniemi, ORCID ID:E-mail:
 • Räisänen, ORCID ID:E-mail:
article id 5166, category Article
Rihko Haarlaa & Matti Kärkkäinen. (1982). Tervalepän kuitujen pituus. Silva Fennica vol. 16 no. 4 article id 5166. https://doi.org/10.14214/sf.a15081
 • Haarlaa, ORCID ID:E-mail:
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5165, category Article
Päiviö Riihinen. (1982). Roundwood market. Silva Fennica vol. 16 no. 4 article id 5165. https://doi.org/10.14214/sf.a15080
 • Riihinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5164, category Article
Juhani Kangas & Tapio Klen. (1982). Raivaussahan kantokäsittelylaitteen käyttäjän altistuminen torjunta-aineille. Silva Fennica vol. 16 no. 3 article id 5164. https://doi.org/10.14214/sf.a15079
 • Kangas, ORCID ID:E-mail:
 • Klen, ORCID ID:E-mail:
article id 5163, category Article
Leo Heikurainen. (1982). Ojitusalueiden taimistojen kehityksestä vuosina 1964-68 toimeenpannun suometsäkilpailun koealojen valossa. Silva Fennica vol. 16 no. 3 article id 5163. https://doi.org/10.14214/sf.a15078
 • Heikurainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5162, category Article
Jarmo Eronen. (1982). Soviet pulp and paper industry. Silva Fennica vol. 16 no. 3 article id 5162. https://doi.org/10.14214/sf.a15077
 • Eronen, ORCID ID:E-mail:
article id 5161, category Article
Juhani Päivänen. (1982). Physical properties of peat samples in relation to shrinkage upon drying. Silva Fennica vol. 16 no. 3 article id 5161. https://doi.org/10.14214/sf.a15076
 • Päivänen, ORCID ID:E-mail:
article id 5160, category Article
P. M. A. Tigerstedt. (1982). Population genetics of forest trees. Silva Fennica vol. 16 no. 2 article id 5160. https://doi.org/10.14214/sf.a15075
 • Tigerstedt, ORCID ID:E-mail:
article id 5159, category Article
C. J. Westman. (1982). Saksankielinen metsämaatieteen oppikirja. Silva Fennica vol. 16 no. 1 article id 5159. https://doi.org/10.14214/sf.a15074
 • Westman, ORCID ID:E-mail:
article id 5158, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1982). Miten metsää tulisi tutkia. Silva Fennica vol. 16 no. 1 article id 5158. https://doi.org/10.14214/sf.a15073
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 5157, category Article
Eino Mälkönen, Vesa Aro-Heinilä & Seppo Kellomäki. (1982). Lannoituksen ja kastelun vaikutus männikön pintakasvillisuuteen. Silva Fennica vol. 16 no. 1 article id 5157. https://doi.org/10.14214/sf.a15072
 • Mälkönen, ORCID ID:E-mail:
 • Aro-Heinilä, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 5156, category Article
Martti Saarilahti. (1982). Tutkaluotaukseen perustuva metsäautotien kantavuuden arvioimismenetelmä. Silva Fennica vol. 16 no. 1 article id 5156. https://doi.org/10.14214/sf.a15071
 • Saarilahti, ORCID ID:E-mail:
article id 5155, category Article
K. M. Bhat & Matti Kärkkäinen. (1982). Wood anatomy and physical properties of the wood and bark in Betula nana growing in Finland. Silva Fennica vol. 16 no. 1 article id 5155. https://doi.org/10.14214/sf.a15070
 • Bhat, ORCID ID:E-mail:
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content

Your selected articles