Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 2 | 1968

Category: Article

article id 4782, category Article
Heikki Juslin. (1968). Metsä- ja puutalouden markkinointitutkimus. Silva Fennica vol. 2 no. 4 article id 4782. https://doi.org/10.14214/sf.a14567
 • Juslin, ORCID ID:E-mail:
article id 4781, category Article
Paavo Yli-Vakkuri. (1968). Uusi norjalainen taimitarhakäsikirja. Silva Fennica vol. 2 no. 4 article id 4781. https://doi.org/10.14214/sf.a14566
 • Yli-Vakkuri, ORCID ID:E-mail:
article id 4780, category Article
Matti Keltikangas. (1968). Maailman paperipuuvarat. Silva Fennica vol. 2 no. 4 article id 4780. https://doi.org/10.14214/sf.a14565
 • Keltikangas, ORCID ID:E-mail:
article id 4779, category Article
Eino Saari. (1968). Sisäisen korkokannan käsite metsätaloudessa. Silva Fennica vol. 2 no. 4 article id 4779. https://doi.org/10.14214/sf.a14564
 • Saari, ORCID ID:E-mail:
article id 4778, category Article
Kari Löyttyniemi. (1968). Teeri (Lyrurus tetrix L.) männyn taimien tuholaisena taimitarhassa. Silva Fennica vol. 2 no. 4 article id 4778. https://doi.org/10.14214/sf.a14563
 • Löyttyniemi, ORCID ID:E-mail:
article id 4777, category Article
Jouko Mäkelä. (1968). Näkökohtia monimuuttujamenetelmistä metsäekonomisessa tutkimuksessa. Silva Fennica vol. 2 no. 4 article id 4777. https://doi.org/10.14214/sf.a14562
 • Mäkelä, ORCID ID:E-mail:
article id 4776, category Article
K. Stern. (1968). Überlegungen zur optimalen Teilstückgrösse in Feldversuchen mit Waldbäumen. Silva Fennica vol. 2 no. 4 article id 4776. https://doi.org/10.14214/sf.a14561
 • Stern, ORCID ID:E-mail:
article id 4775, category Article
Erkki Pulliainen, Kalevi Loisa, Tauno Pohjalainen. (1968). Hirven talvisesta ravinnosta Itä-Lapissa. Silva Fennica vol. 2 no. 4 article id 4775. https://doi.org/10.14214/sf.a14560
 • Pulliainen, ORCID ID:E-mail:
 • Loisa, ORCID ID:E-mail:
 • Pohjalainen, ORCID ID:E-mail:
article id 4774, category Article
Pekka Kilkki. (1968). Some economic aspects of growing forest stands. Silva Fennica vol. 2 no. 4 article id 4774. https://doi.org/10.14214/sf.a14559
 • Kilkki, ORCID ID:E-mail:
article id 4773, category Article
Veli-Pekka Järveläinen, Totte Vadén. (1968). Ammattitietous ja sen leviäminen maatilametsätaloudessa. Silva Fennica vol. 2 no. 4 article id 4773. https://doi.org/10.14214/sf.a14558
 • Järveläinen, ORCID ID:E-mail:
 • Vadén, ORCID ID:E-mail:
article id 4772, category Article
Eino Saari. (1968). Vajaatuottoisen metsikön ja metsämaan käsite. Silva Fennica vol. 2 no. 3 article id 4772. https://doi.org/10.14214/sf.a14557
 • Saari, ORCID ID:E-mail:
article id 4771, category Article
J. G. Gordon, G. E. Gatherum. (1968). Photosynthesis and growth of selected Scotch pine populations. Silva Fennica vol. 2 no. 3 article id 4771. https://doi.org/10.14214/sf.a14556
 • Gordon, ORCID ID:E-mail:
 • Gatherum, ORCID ID:E-mail:
article id 4770, category Article
Kustaa Seppälä. (1968). Ennakkotuloksia suometsiköiden ojituksen jälkeisestä kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Silva Fennica vol. 2 no. 3 article id 4770. https://doi.org/10.14214/sf.a14555
 • Seppälä, ORCID ID:E-mail:
article id 4769, category Article
Paavo Yli-Vakkuri, Aimo Autio, Juhani Vehkaoja. (1968). Päätehakkuun ja metsänviljelyn välinen aika. Silva Fennica vol. 2 no. 3 article id 4769. https://doi.org/10.14214/sf.a14554
 • Yli-Vakkuri, ORCID ID:E-mail:
 • Autio, ORCID ID:E-mail:
 • Vehkaoja, ORCID ID:E-mail:
article id 4768, category Article
Veijo Heiskanen. (1968). Havaintoja eräiden vikaisuuksien vaikutuksesta mäntytukkien sahauksessa. Silva Fennica vol. 2 no. 3 article id 4768. https://doi.org/10.14214/sf.a14553
 • Heiskanen, ORCID ID:E-mail:
article id 4767, category Article
Pentti Hakkila. (1968). Uusi puuaineen tiheyden määrittämismenetelmä. Silva Fennica vol. 2 no. 2 article id 4767. https://doi.org/10.14214/sf.a14552
 • Hakkila, ORCID ID:E-mail:
article id 4766, category Article
Olli Makkonen. (1968). Roomalaisten taimitarhat. Silva Fennica vol. 2 no. 2 article id 4766. https://doi.org/10.14214/sf.a14551
 • Makkonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4765, category Article
Jouko Einola. (1968). Raakapuuvaraston suunnittelusta ja tarkkailusta. Silva Fennica vol. 2 no. 2 article id 4765. https://doi.org/10.14214/sf.a14550
 • Einola, ORCID ID:E-mail:
article id 4764, category Article
Juhani Päivänen. (1968). Istutusajankohdan vaikutus männyn istutuksen onnistumiseen ojitetuilla avosoilla. Silva Fennica vol. 2 no. 2 article id 4764. https://doi.org/10.14214/sf.a14549
 • Päivänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4763, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1968). Vuonna 1967 Suomessa ilmestyneitä metsätieteellisiä tutkimuksia. Silva Fennica vol. 2 no. 1 article id 4763. https://doi.org/10.14214/sf.a14547
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4762, category Article
Ilmo Rinkinen. (1968). Kehitysvaihtoehtoja Suomen metsätalouden organisaatioketjuissa. Silva Fennica vol. 2 no. 1 article id 4762. https://doi.org/10.14214/sf.a14546
 • Rinkinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4761, category Article
Pentti Nisula. (1968). Ehdotus metsikön kuution ja käyttöpuuosuuden määrittämiseksi. Silva Fennica vol. 2 no. 1 article id 4761. https://doi.org/10.14214/sf.a14545
 • Nisula, ORCID ID:E-mail:
article id 4760, category Article
Veijo Heiskanen. (1968). Kuusitukkien laatuluokkajakautuma Etelä-Suomessa. Silva Fennica vol. 2 no. 1 article id 4760. https://doi.org/10.14214/sf.a14544
 • Heiskanen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive