Current issue: 52(5)

Under compilation: 53(1)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 23 | 1989

Category: Article

article id 5396, category Article
Matti Leikola. (1989). Uuteen maatalous- ja metsäakatemiaan. Silva Fennica vol. 23 no. 4 article id 5396. https://doi.org/10.14214/sf.a15554
 • Leikola, ORCID ID:E-mail:
article id 5395, category Article
Mirja Kortesharju, Jouko Kortesharju. (1989). Studies on epiphytic lichens and pine bark in the vicinity of a cement works in northern Finland. Silva Fennica vol. 23 no. 4 article id 5395. https://doi.org/10.14214/sf.a15553
 • Kortesharju, ORCID ID:E-mail:
 • Kortesharju, ORCID ID:E-mail:
article id 5394, category Article
Pekka Kilkki. (1989). Kestävä metsätalous. Silva Fennica vol. 23 no. 4 article id 5394. https://doi.org/10.14214/sf.a15552
 • Kilkki, ORCID ID:E-mail:
article id 5393, category Article
Erkki Annila. (1989). Metsien kunto ja bioottiset tuhonaiheuttajat. Silva Fennica vol. 23 no. 4 article id 5393. https://doi.org/10.14214/sf.a15551
 • Annila, ORCID ID:E-mail:
article id 5392, category Article
Pekka Kilkki, Matti Maltamo, Reijo Mykkänen, Risto Päivinen. (1989). Use of the Weibull function in estimating the basal area dbh-distribution. Silva Fennica vol. 23 no. 4 article id 5392. https://doi.org/10.14214/sf.a15550
 • Kilkki, ORCID ID:E-mail:
 • Maltamo, ORCID ID:E-mail:
 • Mykkänen, ORCID ID:E-mail:
 • Päivinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5391, category Article
Jukka Pietilä. (1989). Shape of Scots pine knots close to the stem pith. Silva Fennica vol. 23 no. 4 article id 5391. https://doi.org/10.14214/sf.a15549
 • Pietilä, ORCID ID:E-mail:
article id 5390, category Article
Kari Heliövaara, Kari Löyttyniemi. (1989). Effect of forest fertilization on pine needle-feeding Coleoptera. Silva Fennica vol. 23 no. 4 article id 5390. https://doi.org/10.14214/sf.a15548
 • Heliövaara, ORCID ID:E-mail:
 • Löyttyniemi, ORCID ID:E-mail:
article id 5389, category Article
Jyrki Tomminen, Matti Nuorteva, Markku Pulkkinen, Jouni Väkevä. (1989). Occurrence of the nematode Bursaphelenchus mucronatus Mamiya & Enda 1979 (Nematoda: Aphelenchoididae) in Finland. Silva Fennica vol. 23 no. 4 article id 5389. https://doi.org/10.14214/sf.a15547
 • Tomminen, ORCID ID:E-mail:
 • Nuorteva, ORCID ID:E-mail:
 • Pulkkinen, ORCID ID:E-mail:
 • Väkevä, ORCID ID:E-mail:
article id 5388, category Article
Martti Varmola. (1989). Männyn istutustaimikoiden lustonleveysmalli. Silva Fennica vol. 23 no. 4 article id 5388. https://doi.org/10.14214/sf.a15546
 • Varmola, ORCID ID:E-mail:
article id 5387, category Article
Olli Saastamoinen, Seppo Lohiniva. (1989). Picking of wild berries and edible mushrooms in the Rovaniemi region of Finnish Lapland. Silva Fennica vol. 23 no. 3 article id 5387. https://doi.org/10.14214/sf.a15545
 • Saastamoinen, ORCID ID:E-mail:
 • Lohiniva, ORCID ID:E-mail:
article id 5386, category Article
Risto Päivinen, Hannu Yli-Kojola. (1989). Permanent sample plots in large-area forest inventory. Silva Fennica vol. 23 no. 3 article id 5386. https://doi.org/10.14214/sf.a15544
 • Päivinen, ORCID ID:E-mail:
 • Yli-Kojola, ORCID ID:E-mail:
article id 5385, category Article
Timo Kuuluvainen. (1989). Branching dynamics in young Scots pine. Silva Fennica vol. 23 no. 3 article id 5385. https://doi.org/10.14214/sf.a15542
 • Kuuluvainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5384, category Article
Raija-Liisa Petäistö. (1989). Syyskoulinnan ajankohdan vaikutus männyn taimien kuiva-ainepitoisuuteen, neulasten pitolujuuteen ja juurten uudistumiskykyyn. Silva Fennica vol. 23 no. 3 article id 5384. https://doi.org/10.14214/sf.a15541
 • Petäistö, ORCID ID:E-mail:
article id 5383, category Article
Pasi Miettinen, Aino Smolander. (1989). Growth requirements of Frankia strains isolated from Casuarina equisetifolia, and the influence of the isolates on the growth of the host plant. Silva Fennica vol. 23 no. 3 article id 5383. https://doi.org/10.14214/sf.a15540
 • Miettinen, ORCID ID:E-mail:
 • Smolander, ORCID ID:E-mail:
article id 5382, category Article
Seppo Kellomäki, Taneli Kolström, Hannu Väisänen, Esko Valtonen. (1989). Simulations on the occurrence of dead trees in natural pine stands. Silva Fennica vol. 23 no. 3 article id 5382. https://doi.org/10.14214/sf.a15539
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Kolström, ORCID ID:E-mail:
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:
 • Valtonen, ORCID ID:E-mail:
article id 5381, category Article
Jouko Hämäläinen. (1989). Ajatuksia metsän arvon määrittämisestä. Silva Fennica vol. 23 no. 2 article id 5381. https://doi.org/10.14214/sf.a15538
 • Hämäläinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5380, category Article
Arto Rummukainen. (1989). Moreenimurskeella pinnoitettujen metsäteiden kunnossapito maataloustraktorikalustolla. Silva Fennica vol. 23 no. 2 article id 5380. https://doi.org/10.14214/sf.a15537
 • Rummukainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5379, category Article
Timo Kuuluvainen, Timo Pukkala. (1989). Effect of Scots pine seed trees on the density of ground vegetation and tree seedlings. Silva Fennica vol. 23 no. 2 article id 5379. https://doi.org/10.14214/sf.a15536
 • Kuuluvainen, ORCID ID:E-mail:
 • Pukkala, ORCID ID:E-mail:
article id 5378, category Article
Jukka Pietilä. (1989). Factors affecting the healing-over of pruned Scots pine knots. Silva Fennica vol. 23 no. 2 article id 5378. https://doi.org/10.14214/sf.a15535
 • Pietilä, ORCID ID:E-mail:
article id 5377, category Article
Maija Jarva, Arja Tervahauta. (1989). Neulasten rikkianalyysi. Silva Fennica vol. 23 no. 2 article id 5377. https://doi.org/10.14214/sf.a15534
 • Jarva, ORCID ID:E-mail:
 • Tervahauta, ORCID ID:E-mail:
article id 5376, category Article
Timo Pukkala. (1989). Predicting diameter growth in even-aged Scots pine stands with a spatial and non-spatial model. Silva Fennica vol. 23 no. 2 article id 5376. https://doi.org/10.14214/sf.a15533
 • Pukkala, ORCID ID:E-mail:
article id 5375, category Article
Timo Pukkala. (1989). Prediction of tree diameter and height in a Scots pine stand as a function of the spatial pattern of trees. Silva Fennica vol. 23 no. 2 article id 5375. https://doi.org/10.14214/sf.a15532
 • Pukkala, ORCID ID:E-mail:
article id 5374, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1989). Ohjeita kirjoittajille. Silva Fennica vol. 23 no. 1 article id 5374. https://doi.org/10.14214/sf.a15572
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 5373, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1989). Instructions to authors. Silva Fennica vol. 23 no. 1 article id 5373. https://doi.org/10.14214/sf.a15571
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 5372, category Article
Jussi Kuusipalo, Mari-Anna Berg, Marja Mikkola, Helena Niemensivu. (1989). A cross-sectional population survey on the consumption pattern of berries and berry products in Finland. Silva Fennica vol. 23 no. 1 article id 5372. https://doi.org/10.14214/sf.a15531
 • Kuusipalo, ORCID ID:E-mail:
 • Berg, ORCID ID:E-mail:
 • Mikkola, ORCID ID:E-mail:
 • Niemensivu, ORCID ID:E-mail:
article id 5371, category Article
Riitta Laurila. (1989). Pieniläpimittaisen männyn kuituominaisuudet. Silva Fennica vol. 23 no. 1 article id 5371. https://doi.org/10.14214/sf.a15530
 • Laurila, ORCID ID:E-mail:
article id 5370, category Article
Harri Rantonen, Juhani Päivänen. (1989). Kasvatusmetsien metsänhoidollinen tila ojitusalueilla puunkorjuun jälkeen. Silva Fennica vol. 23 no. 1 article id 5370. https://doi.org/10.14214/sf.a15529
 • Rantonen, ORCID ID:E-mail:
 • Päivänen, ORCID ID:E-mail:
article id 5369, category Article
Helen J. Jozefek. (1989). The effect of varying levels of potassium on the frost resistance of birch seedlings. Silva Fennica vol. 23 no. 1 article id 5369. https://doi.org/10.14214/sf.a15528
 • Jozefek, ORCID ID:E-mail:
article id 5368, category Article
Kari Heliövaara, Rauno Väisänen. (1989). Invertebrates of young Scots pine stands near the industrial town of Harjavalta, Finland. Silva Fennica vol. 23 no. 1 article id 5368. https://doi.org/10.14214/sf.a15527
 • Heliövaara, ORCID ID:E-mail:
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:
article id 5367, category Article
Kari Heliövaara, Rauno Väisänen. (1989). Quantitative variation in the elemental composition of Scots pine needles along a pollutant gradient. Silva Fennica vol. 23 no. 1 article id 5367. https://doi.org/10.14214/sf.a15526
 • Heliövaara, ORCID ID:E-mail:
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive