Current issue: 51(3)

Under compilation: 51(4)

Impact factor 1.495
5-year impact factor 1.840
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 23 | 1989

Category: Article

article id 5396, category Article
Matti Leikola. (1989). Uuteen maatalous- ja metsäakatemiaan. Silva Fennica vol. 23 no. 4 article id 5396. https://doi.org/10.14214/sf.a15554
 • Leikola, ORCID ID:E-mail:
article id 5395, category Article
Mirja Kortesharju & Jouko Kortesharju. (1989). Studies on epiphytic lichens and pine bark in the vicinity of a cement works in northern Finland. Silva Fennica vol. 23 no. 4 article id 5395. https://doi.org/10.14214/sf.a15553
 • Kortesharju, ORCID ID:E-mail:
 • Kortesharju, ORCID ID:E-mail:
article id 5394, category Article
Pekka Kilkki. (1989). Kestävä metsätalous. Silva Fennica vol. 23 no. 4 article id 5394. https://doi.org/10.14214/sf.a15552
 • Kilkki, ORCID ID:E-mail:
article id 5393, category Article
Erkki Annila. (1989). Metsien kunto ja bioottiset tuhonaiheuttajat. Silva Fennica vol. 23 no. 4 article id 5393. https://doi.org/10.14214/sf.a15551
 • Annila, ORCID ID:E-mail:
article id 5392, category Article
Pekka Kilkki, Matti Maltamo, Reijo Mykkänen & Risto Päivinen. (1989). Use of the Weibull function in estimating the basal area dbh-distribution. Silva Fennica vol. 23 no. 4 article id 5392. https://doi.org/10.14214/sf.a15550
 • Kilkki, ORCID ID:E-mail:
 • Maltamo, ORCID ID:E-mail:
 • Mykkänen, ORCID ID:E-mail:
 • Päivinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5391, category Article
Jukka Pietilä. (1989). Shape of Scots pine knots close to the stem pith. Silva Fennica vol. 23 no. 4 article id 5391. https://doi.org/10.14214/sf.a15549
 • Pietilä, ORCID ID:E-mail:
article id 5390, category Article
Kari Heliövaara & Kari Löyttyniemi. (1989). Effect of forest fertilization on pine needle-feeding Coleoptera. Silva Fennica vol. 23 no. 4 article id 5390. https://doi.org/10.14214/sf.a15548
 • Heliövaara, ORCID ID:E-mail:
 • Löyttyniemi, ORCID ID:E-mail:
article id 5389, category Article
Jyrki Tomminen, Matti Nuorteva, Markku Pulkkinen & Jouni Väkevä. (1989). Occurrence of the nematode Bursaphelenchus mucronatus Mamiya & Enda 1979 (Nematoda: Aphelenchoididae) in Finland. Silva Fennica vol. 23 no. 4 article id 5389. https://doi.org/10.14214/sf.a15547
 • Tomminen, ORCID ID:E-mail:
 • Nuorteva, ORCID ID:E-mail:
 • Pulkkinen, ORCID ID:E-mail:
 • Väkevä, ORCID ID:E-mail:
article id 5388, category Article
Martti Varmola. (1989). Männyn istutustaimikoiden lustonleveysmalli. Silva Fennica vol. 23 no. 4 article id 5388. https://doi.org/10.14214/sf.a15546
 • Varmola, ORCID ID:E-mail:
article id 5387, category Article
Olli Saastamoinen & Seppo Lohiniva. (1989). Picking of wild berries and edible mushrooms in the Rovaniemi region of Finnish Lapland. Silva Fennica vol. 23 no. 3 article id 5387. https://doi.org/10.14214/sf.a15545
 • Saastamoinen, ORCID ID:E-mail:
 • Lohiniva, ORCID ID:E-mail:
article id 5386, category Article
Risto Päivinen & Hannu Yli-Kojola. (1989). Permanent sample plots in large-area forest inventory. Silva Fennica vol. 23 no. 3 article id 5386. https://doi.org/10.14214/sf.a15544
 • Päivinen, ORCID ID:E-mail:
 • Yli-Kojola, ORCID ID:E-mail:
article id 5385, category Article
Timo Kuuluvainen. (1989). Branching dynamics in young Scots pine. Silva Fennica vol. 23 no. 3 article id 5385. https://doi.org/10.14214/sf.a15542
 • Kuuluvainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5384, category Article
Raija-Liisa Petäistö. (1989). Syyskoulinnan ajankohdan vaikutus männyn taimien kuiva-ainepitoisuuteen, neulasten pitolujuuteen ja juurten uudistumiskykyyn. Silva Fennica vol. 23 no. 3 article id 5384. https://doi.org/10.14214/sf.a15541
 • Petäistö, ORCID ID:E-mail:
article id 5383, category Article
Pasi Miettinen & Aino Smolander. (1989). Growth requirements of Frankia strains isolated from Casuarina equisetifolia, and the influence of the isolates on the growth of the host plant. Silva Fennica vol. 23 no. 3 article id 5383. https://doi.org/10.14214/sf.a15540
 • Miettinen, ORCID ID:E-mail:
 • Smolander, ORCID ID:E-mail:
article id 5382, category Article
Seppo Kellomäki, Taneli Kolström, Hannu Väisänen & Esko Valtonen. (1989). Simulations on the occurrence of dead trees in natural pine stands. Silva Fennica vol. 23 no. 3 article id 5382. https://doi.org/10.14214/sf.a15539
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Kolström, ORCID ID:E-mail:
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:
 • Valtonen, ORCID ID:E-mail:
article id 5381, category Article
Jouko Hämäläinen. (1989). Ajatuksia metsän arvon määrittämisestä. Silva Fennica vol. 23 no. 2 article id 5381. https://doi.org/10.14214/sf.a15538
 • Hämäläinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5380, category Article
Arto Rummukainen. (1989). Moreenimurskeella pinnoitettujen metsäteiden kunnossapito maataloustraktorikalustolla. Silva Fennica vol. 23 no. 2 article id 5380. https://doi.org/10.14214/sf.a15537
 • Rummukainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5379, category Article
Timo Kuuluvainen & Timo Pukkala. (1989). Effect of Scots pine seed trees on the density of ground vegetation and tree seedlings. Silva Fennica vol. 23 no. 2 article id 5379. https://doi.org/10.14214/sf.a15536
 • Kuuluvainen, ORCID ID:E-mail:
 • Pukkala, ORCID ID:E-mail:
article id 5378, category Article
Jukka Pietilä. (1989). Factors affecting the healing-over of pruned Scots pine knots. Silva Fennica vol. 23 no. 2 article id 5378. https://doi.org/10.14214/sf.a15535
 • Pietilä, ORCID ID:E-mail:
article id 5377, category Article
Maija Jarva & Arja Tervahauta. (1989). Neulasten rikkianalyysi. Silva Fennica vol. 23 no. 2 article id 5377. https://doi.org/10.14214/sf.a15534
 • Jarva, ORCID ID:E-mail:
 • Tervahauta, ORCID ID:E-mail:
article id 5376, category Article
Timo Pukkala. (1989). Predicting diameter growth in even-aged Scots pine stands with a spatial and non-spatial model. Silva Fennica vol. 23 no. 2 article id 5376. https://doi.org/10.14214/sf.a15533
 • Pukkala, ORCID ID:E-mail:
article id 5375, category Article
Timo Pukkala. (1989). Prediction of tree diameter and height in a Scots pine stand as a function of the spatial pattern of trees. Silva Fennica vol. 23 no. 2 article id 5375. https://doi.org/10.14214/sf.a15532
 • Pukkala, ORCID ID:E-mail:
article id 5374, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1989). Ohjeita kirjoittajille. Silva Fennica vol. 23 no. 1 article id 5374. https://doi.org/10.14214/sf.a15572
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 5373, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1989). Instructions to authors. Silva Fennica vol. 23 no. 1 article id 5373. https://doi.org/10.14214/sf.a15571
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 5372, category Article
Jussi Kuusipalo, Mari-Anna Berg, Marja Mikkola & Helena Niemensivu. (1989). A cross-sectional population survey on the consumption pattern of berries and berry products in Finland. Silva Fennica vol. 23 no. 1 article id 5372. https://doi.org/10.14214/sf.a15531
 • Kuusipalo, ORCID ID:E-mail:
 • Berg, ORCID ID:E-mail:
 • Mikkola, ORCID ID:E-mail:
 • Niemensivu, ORCID ID:E-mail:
article id 5371, category Article
Riitta Laurila. (1989). Pieniläpimittaisen männyn kuituominaisuudet. Silva Fennica vol. 23 no. 1 article id 5371. https://doi.org/10.14214/sf.a15530
 • Laurila, ORCID ID:E-mail:
article id 5370, category Article
Harri Rantonen & Juhani Päivänen. (1989). Kasvatusmetsien metsänhoidollinen tila ojitusalueilla puunkorjuun jälkeen. Silva Fennica vol. 23 no. 1 article id 5370. https://doi.org/10.14214/sf.a15529
 • Rantonen, ORCID ID:E-mail:
 • Päivänen, ORCID ID:E-mail:
article id 5369, category Article
Helen J. Jozefek. (1989). The effect of varying levels of potassium on the frost resistance of birch seedlings. Silva Fennica vol. 23 no. 1 article id 5369. https://doi.org/10.14214/sf.a15528
 • Jozefek, ORCID ID:E-mail:
article id 5368, category Article
Kari Heliövaara & Rauno Väisänen. (1989). Invertebrates of young Scots pine stands near the industrial town of Harjavalta, Finland. Silva Fennica vol. 23 no. 1 article id 5368. https://doi.org/10.14214/sf.a15527
 • Heliövaara, ORCID ID:E-mail:
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:
article id 5367, category Article
Kari Heliövaara & Rauno Väisänen. (1989). Quantitative variation in the elemental composition of Scots pine needles along a pollutant gradient. Silva Fennica vol. 23 no. 1 article id 5367. https://doi.org/10.14214/sf.a15526
 • Heliövaara, ORCID ID:E-mail:
 • Väisänen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content

Your selected articles