Current issue: 51(3)

Under compilation: 51(4)

Impact factor 1.495
5-year impact factor 1.840
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 24 | 1990

Category: Article

article id 5435, category Article
Matti Leikola. (1990). Metsien ja metsätalouden kehitys laajoissa ympyröissä. Silva Fennica vol. 24 no. 4 article id 5435. https://doi.org/10.14214/sf.a15589
 • Leikola, ORCID ID:E-mail:
article id 5434, category Article
Risto Heikkilä. (1990). Effect of plantation characteristics on moose browsing on Scots pine. Silva Fennica vol. 24 no. 4 article id 5434. https://doi.org/10.14214/sf.a15588
 • Heikkilä, ORCID ID:E-mail:
article id 5433, category Article
Marja-Leena Valkonen, Heikki Hänninen, Paavo Pelkonen & Tapani Repo. (1990). Frost hardiness of Scots pine seedlings during dormancy. Silva Fennica vol. 24 no. 4 article id 5433. https://doi.org/10.14214/sf.a15587
 • Valkonen, ORCID ID:E-mail:
 • Hänninen, ORCID ID:E-mail:
 • Pelkonen, ORCID ID:E-mail:
 • Repo, ORCID ID:E-mail:
article id 5432, category Article
Risto Rikala & Helen J. Jozefek. (1990). Effect of dolomite lime and wood ash on peat substrate and development of tree seedlings. Silva Fennica vol. 24 no. 4 article id 5432. https://doi.org/10.14214/sf.a15586
 • Rikala, ORCID ID:E-mail:
 • Jozefek, ORCID ID:E-mail:
article id 5431, category Article
Juha Siitonen. (1990). Potential forest pest beetles conveyed to Finland on timber imported from the Soviet Union. Silva Fennica vol. 24 no. 3 article id 5431. https://doi.org/10.14214/sf.a15585
 • Siitonen, ORCID ID:E-mail:
article id 5430, category Article
Winai Sirikul & Markku Kanninen. (1990). Shoot growth and its clonal variation in Pinus kesiya. Silva Fennica vol. 24 no. 3 article id 5430. https://doi.org/10.14214/sf.a15584
 • Sirikul, ORCID ID:E-mail:
 • Kanninen, ORCID ID:E-mail:
article id 5429, category Article
Hannu Mannerkoski & Veikko Möttönen. (1990). Maan vesitalous ja ilmatila metsäaurausalueilla. Silva Fennica vol. 24 no. 3 article id 5429. https://doi.org/10.14214/sf.a15583
 • Mannerkoski, ORCID ID:E-mail:
 • Möttönen, ORCID ID:E-mail:
article id 5428, category Article
Jyrki Tomminen. (1990). Presence of Bursaphelenchus mucronatus (Nematoda: Aphelenchoididae) fourth dispersal stages in selected conifer beetles in Finland. Silva Fennica vol. 24 no. 3 article id 5428. https://doi.org/10.14214/sf.a15582
 • Tomminen, ORCID ID:E-mail:
article id 5427, category Article
Matti Nuorteva. (1990). Salama puustokuolemien aiheuttajana. Silva Fennica vol. 24 no. 2 article id 5427. https://doi.org/10.14214/sf.a15581
 • Nuorteva, ORCID ID:E-mail:
article id 5426, category Article
Juhani Päivänen. (1990). Pohjoisen havumetsävyöhykkeen suot ja niiden metsätaloudellinen hyväksikäyttö. Silva Fennica vol. 24 no. 2 article id 5426. https://doi.org/10.14214/sf.a15580
Keywords: suometsät
 • Päivänen, ORCID ID:E-mail:
article id 5425, category Article
Hannu Saarenmaa. (1990). Frame- and rule-based knowledge representation in an expert system for integrated management of bark beetles. Silva Fennica vol. 24 no. 2 article id 5425. https://doi.org/10.14214/sf.a15579
 • Saarenmaa, ORCID ID:E-mail:
article id 5424, category Article
Timo Pukkala & Veli Pohjonen. (1990). Use of linear programming in land use planning in the Ethiopian highlands. Silva Fennica vol. 24 no. 2 article id 5424. https://doi.org/10.14214/sf.a15578
 • Pukkala, ORCID ID:E-mail:
 • Pohjonen, ORCID ID:E-mail:
article id 5423, category Article
Eliisa Särkilahti & Terho Valanne. (1990). Induced polyploidy in Betula. Silva Fennica vol. 24 no. 2 article id 5423. https://doi.org/10.14214/sf.a15577
 • Särkilahti, ORCID ID:E-mail:
 • Valanne, ORCID ID:E-mail:
article id 5422, category Article
Viljo Holopainen. (1990). Suomen pyöreän puun vienti 1921-1986. Silva Fennica vol. 24 no. 2 article id 5422. https://doi.org/10.14214/sf.a15576
 • Holopainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5421, category Article
Tiina Tonteri. (1990). Inter-observer variation in forest vegetation cover assessments. Silva Fennica vol. 24 no. 2 article id 5421. https://doi.org/10.14214/sf.a15575
 • Tonteri, ORCID ID:E-mail:
article id 5420, category Article
Toyohiro Miyazava & Jukka Laine. (1990). Effect of macroclimate on the development of Scots pine seedling stands on drained oligotrophic pine mires. Silva Fennica vol. 24 no. 2 article id 5420. https://doi.org/10.14214/sf.a15574
 • Miyazava, ORCID ID:E-mail:
 • Laine, ORCID ID:E-mail:
article id 5419, category Article
Timo Pukkala, Owen Mubita & Jussi Saramäki. (1990). Management planning system for tree plantations. Silva Fennica vol. 24 no. 2 article id 5419. https://doi.org/10.14214/sf.a15573
 • Pukkala, ORCID ID:E-mail:
 • Mubita, ORCID ID:E-mail:
 • Saramäki, ORCID ID:E-mail:
article id 5418, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1990). Ohjeita kirjoittajille. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5418. https://doi.org/10.14214/sf.a15570
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 5417, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1990). Instructions to authors. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5417. https://doi.org/10.14214/sf.a15569
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 5416, category Article
Carl Johan Westman. (1990). Metsämaan fysikaaliset ja fysikaalis-kemialliset ominaisuudet CT-OMaT kasvupaikkasarjassa. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5416. https://doi.org/10.14214/sf.a15568
 • Westman, ORCID ID:E-mail:
article id 5415, category Article
Kim von Weissenberg. (1990). Värd-parasitförhållanden i skogliga ekosystem. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5415. https://doi.org/10.14214/sf.a15567
 • Weissenberg, ORCID ID:E-mail:
article id 5414, category Article
Heikki Smolander, Seppo Kellomäki & Pauline Oker-Blom. (1990). Typpipitoisuuden vaikutus männyn neulasten fotosynteesiin ja verson itsevarjostukseen. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5414. https://doi.org/10.14214/sf.a15566
 • Smolander, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Oker-Blom, ORCID ID:E-mail:
article id 5413, category Article
Eljas Pohtila. (1990). Metsän uudistuminen Kivalon vanhoilla kaistalehakkuualoilla. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5413. https://doi.org/10.14214/sf.a15565
 • Pohtila, ORCID ID:E-mail:
article id 5412, category Article
Jari Parviainen. (1990). Metsäpuiden paakkutaimituotannon nykynäkymät. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5412. https://doi.org/10.14214/sf.a15564
 • Parviainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5411, category Article
Eero Paavilainen. (1990). Effect of refertilization of pine and birch stands on a drained fertile mire. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5411. https://doi.org/10.14214/sf.a15563
 • Paavilainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5410, category Article
Markku Nygren. (1990). Männyn ja kuusen siementen massan vaihtelusta. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5410. https://doi.org/10.14214/sf.a15562
 • Nygren, ORCID ID:E-mail:
article id 5409, category Article
Jukka Lippu & Pasi Puttonen. (1990). Istutustaimen juuriston alkukehitys kasvupaikalla. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5409. https://doi.org/10.14214/sf.a15561
 • Lippu, ORCID ID:E-mail:
 • Puttonen, ORCID ID:E-mail:
article id 5408, category Article
Olavi Laiho. (1990). Mykorritsat ja niiden vaikutus metsään. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5408. https://doi.org/10.14214/sf.a15560
 • Laiho, ORCID ID:E-mail:
article id 5407, category Article
Eero Kubin. (1990). Lumi-, routa- ja lämpöolot eri tavoin muokatussa metsämaassa Kuusamossa. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5407. https://doi.org/10.14214/sf.a15559
 • Kubin, ORCID ID:E-mail:
article id 5406, category Article
Olavi Huuri. (1990). Leikattu paakkutaimi. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5406. https://doi.org/10.14214/sf.a15558
 • Huuri, ORCID ID:E-mail:
article id 5405, category Article
Pertti Hari, Eeva Korpilahti, Toivo Pohja & Pentti K. Räsänen. (1990). A field system for measuring the gas exchange of forest trees. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5405. https://doi.org/10.14214/sf.a15557
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail: eeva.korpilahti@luke.fi
 • Pohja, ORCID ID:E-mail:
 • Räsänen, ORCID ID:E-mail:
article id 5404, category Article
Pentti Alho. (1990). Suomen metsittyminen jääkauden jälkeen. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5404. https://doi.org/10.14214/sf.a15556
 • Alho, ORCID ID:E-mail:
article id 5403, category Article
Matti Leikola & Aune Koponen. (1990). Metsä Akatemiana. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5403. https://doi.org/10.14214/sf.a15555
 • Leikola, ORCID ID:E-mail:
 • Koponen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content

Your selected articles