Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 4 | 1970

Category: Article

article id 4831, category Article
Lauri Mikkola. (1970). Kuusilajien risteytyvyydestä. Silva Fennica vol. 4 no. 4 article id 4831. https://doi.org/10.14214/sf.a14620
English title: On the crossability of Picea species.

Seed development was microscopically studied after controlled pollinations. In all the interspecific crosses incompatibility occured. In the following crosses the growth of all the pollen tubes stopped before they had penetrated through the nuclear cap: Picea abies (L.) Karst. x mariana, abies x jezoensis (and the reciprocal), abies x omorika (and the reciprocal), mariana x asperata, mariana x jezoensis and Picea abies x Pinus sylvestris L.

Some of the eggs were fertilized in the crosses Picea abies x glauca (and the reciprocal) abies x asperata, abies x koyamai, abies x obovata, mariana x omorika and jezoensis x omorika. Embryo degeneration was observed in all these crosses. All the embryos died in the crosses abied x glauca (and the reciprocal) as well as jezoensis x omorika. Adequate amounts of full seed for germination test was obtained from the crosses abies x asperata, abies x koyamai and abies x obovata. In all these crosses there were seeds which were able to germinate and the hybrids are now one growth season old.

 • Mikkola, ORCID ID:E-mail:
article id 4830, category Article
Matti Kärkkäinen. (1970). Optimaalisesta vinssausmatkasta. Silva Fennica vol. 4 no. 4 article id 4830. https://doi.org/10.14214/sf.a14619
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4829, category Article
Juhani Numminen. (1970). Metsäojituksen kannattavuuden alueittainen vaihtelu. Silva Fennica vol. 4 no. 4 article id 4829. https://doi.org/10.14214/sf.a14618
 • Numminen, ORCID ID:E-mail:
article id 4828, category Article
Juhani Numminen. (1970). Pellonvaraussopimusten alaisten peltojen metsitys. Silva Fennica vol. 4 no. 4 article id 4828. https://doi.org/10.14214/sf.a14617
 • Numminen, ORCID ID:E-mail:
article id 4827, category Article
Pekka Kilkki. (1970). Metsiköiden käsittelyn oppikirja. Silva Fennica vol. 4 no. 3 article id 4827. https://doi.org/10.14214/sf.a14616
 • Kilkki, ORCID ID:E-mail:
article id 4826, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1970). Julkaistavaksi tarkoitettujen tieteellisten kirjoitusten laatimisohjeet. Silva Fennica vol. 4 no. 3 article id 4826. https://doi.org/10.14214/sf.a14615
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4825, category Article
Ruutujärjestelmätoimikunta. (1970). Suositus ruutujärjestelmän käyttämisestä biologian eri aloilla havaintopaikkojen ilmoittamisessa. Silva Fennica vol. 4 no. 3 article id 4825. https://doi.org/10.14214/sf.a14614
 • Ruutujärjestelmätoimikunta, ORCID ID:E-mail:
article id 4824, category Article
Peitsa Mikola. (1970). Metsä- ja puutalouden tehtävät luonnonsuojelussa. Silva Fennica vol. 4 no. 3 article id 4824. https://doi.org/10.14214/sf.a14613
 • Mikola, ORCID ID:E-mail:
article id 4823, category Article
Christel Palmberg. (1970). Heritabiliteetin arvioiminen eräässä männyn (Pinus silvestris L.) jälkeläiskokeessa. Silva Fennica vol. 4 no. 3 article id 4823. https://doi.org/10.14214/sf.a14612
 • Palmberg, ORCID ID:E-mail:
article id 4822, category Article
Eino Oinonen. (1970). Metsäkasvien kloonikasvustot maanteiden iän arvioimisen apuneuvoina. Silva Fennica vol. 4 no. 3 article id 4822. https://doi.org/10.14214/sf.a14611
 • Oinonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4821, category Article
Matti Nuorteva. (1970). (Kirjaseloste). Silva Fennica vol. 4 no. 2 article id 4821. https://doi.org/10.14214/sf.a14610
 • Nuorteva, ORCID ID:E-mail:
article id 4820, category Article
Rihko Haarlaa. (1970). Ideaalinäkemys metsätyöorganisaatioiden kehittämisestä. Silva Fennica vol. 4 no. 2 article id 4820. https://doi.org/10.14214/sf.a14609
 • Haarlaa, ORCID ID:E-mail:
article id 4819, category Article
Matti Kärkkäinen. (1970). Hakkuutähteiden merkityksestä puuston vaurioitumisen ja raiteenmuodostuksen kannalta harvennusmetsissä. Silva Fennica vol. 4 no. 2 article id 4819. https://doi.org/10.14214/sf.a14608
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4818, category Article
Matti Kärkkäinen. (1970). Moottorisahojen valinnasta teknisten ominaisuuksien ja hinnan perusteella. Silva Fennica vol. 4 no. 2 article id 4818. https://doi.org/10.14214/sf.a14607
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4817, category Article
Leo Heikurainen, Jukka Ouni. (1970). Turvemaiden taimistojen pituuskasvusta. Silva Fennica vol. 4 no. 2 article id 4817. https://doi.org/10.14214/sf.a14606
 • Heikurainen, ORCID ID:E-mail:
 • Ouni, ORCID ID:E-mail:
article id 4816, category Article
P. M. A. Tigerstedt, Eero Malmivaara. (1970). Metsänjalostuksen mahdollisuudet I. Silva Fennica vol. 4 no. 2 article id 4816. https://doi.org/10.14214/sf.a14605
 • Tigerstedt, ORCID ID:E-mail:
 • Malmivaara, ORCID ID:E-mail:
article id 4815, category Article
Heikki Lindroos, Martti Nenonen, Pekka Pesonen. (1970). Tutkimus metsänomistajien koulutustarpeesta. Silva Fennica vol. 4 no. 1 article id 4815. https://doi.org/10.14214/sf.a14604
 • Lindroos, ORCID ID:E-mail:
 • Nenonen, ORCID ID:E-mail:
 • Pesonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4814, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1970). Vuonna 1969 Suomessa ilmestyneitä metsätieteellisiä tutkimuksia. Silva Fennica vol. 4 no. 1 article id 4814. https://doi.org/10.14214/sf.a14603
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4813, category Article
Bo Långström. (1970). Pakkaustapojen vaikutuksesta talvivarastoitujen männyn taimien istutukseen. Silva Fennica vol. 4 no. 1 article id 4813. https://doi.org/10.14214/sf.a14602
 • Långström, ORCID ID:E-mail:
article id 4812, category Article
Pentti K. Räsänen, Aarno Koukkula, Paavo Yli-Vakkuri. (1970). Pakkauksen, varastoimisen ja valeistutuksen vaikutus männyn taimien istutuskelpoisuuteen. Silva Fennica vol. 4 no. 1 article id 4812. https://doi.org/10.14214/sf.a14601
 • Räsänen, ORCID ID:E-mail:
 • Koukkula, ORCID ID:E-mail:
 • Yli-Vakkuri, ORCID ID:E-mail:
article id 4811, category Article
Raimo Lehto. (1970). Opetustoiminnan taustaa ja työnopetus Hirvaan metsäkonekoulussa. Silva Fennica vol. 4 no. 1 article id 4811. https://doi.org/10.14214/sf.a14600
 • Lehto, ORCID ID:E-mail:
article id 4810, category Article
Pentti Solin. (1970). Kuusen käpyjen säilyttäminen jäähdyttämössä ja sen vaikutus niistä saatavan siemenen itävyyteen. Silva Fennica vol. 4 no. 1 article id 4810. https://doi.org/10.14214/sf.a14598
 • Solin, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive