Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 5 | 1971

Category: Article

article id 4857, category Article
Antti Lappalainen. (1971). Metsät ja verot. Silva Fennica vol. 5 no. 4 article id 4857. https://doi.org/10.14214/sf.a14659
 • Lappalainen, ORCID ID:E-mail:
article id 4856, category Article
Pekka Rautiainen. (1971). Ympäristö- ja perintötekijöiden vaikutus männyn ilmiasuun Pohjois-Karjalan piirimetsälautakunnan siemenviljelyksessä Tohmajärvellä. Silva Fennica vol. 5 no. 4 article id 4856. https://doi.org/10.14214/sf.a14658
 • Rautiainen, ORCID ID:E-mail:
article id 4855, category Article
Peitsa Mikola. (1971). Puuntuotannon ja metsien virkistyskäytön koordinointi Saksan liittotasavallassa. Silva Fennica vol. 5 no. 4 article id 4855. https://doi.org/10.14214/sf.a14657
 • Mikola, ORCID ID:E-mail:
article id 4854, category Article
G. M. Kozubov. (1971). Elektronimikroskooppisia tutkimuksia männyn ja kuusen kukka-aiheiden kehityksestä. Silva Fennica vol. 5 no. 4 article id 4854. https://doi.org/10.14214/sf.a14656
 • Kozubov, ORCID ID:E-mail:
article id 4853, category Article
Olavi Luukkanen, Pentti K. Räsänen, Paavo Yli-Vakkuri. (1971). Neulasten väri myöhemmän kasvun ja lannoitusvaikutuksen ilmaisijana. Silva Fennica vol. 5 no. 4 article id 4853. https://doi.org/10.14214/sf.a14655
 • Luukkanen, ORCID ID:E-mail:
 • Räsänen, ORCID ID:E-mail:
 • Yli-Vakkuri, ORCID ID:E-mail:
article id 4852, category Article
Veli-Pekka Järveläinen. (1971). Vähäsen faktorianalyysistä. Silva Fennica vol. 5 no. 3 article id 4852. https://doi.org/10.14214/sf.a14654
 • Järveläinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4851, category Article
Päiviö Riihinen. (1971). Pieni panos keskusteluun faktorianalyysista. Silva Fennica vol. 5 no. 3 article id 4851. https://doi.org/10.14214/sf.a14653
 • Riihinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4850, category Article
Kauko Hahtola. (1971). Faktorianalyysi metsänomistajien käyttäytymistutkimuksissa. Silva Fennica vol. 5 no. 3 article id 4850. https://doi.org/10.14214/sf.a14652
 • Hahtola, ORCID ID:E-mail:
article id 4849, category Article
Pentti K. Räsänen, Tapani Hänninen. (1971). Eräiden talvivarastointimenetelmien vaikutuksesta männyn taimiin. Silva Fennica vol. 5 no. 3 article id 4849. https://doi.org/10.14214/sf.a14651
 • Räsänen, ORCID ID:E-mail:
 • Hänninen, ORCID ID:E-mail:
article id 4848, category Article
Matti Kärkkäinen. (1971). Lahon leviäminen puunkorjuun aiheuttamista kuusen runko- ja juurivaurioista. Silva Fennica vol. 5 no. 3 article id 4848. https://doi.org/10.14214/sf.a14650
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4847, category Article
Pentti K. Räsänen, Matti Hiltunen. (1971). Männyn erilaisten taimierien istutuskelpoisuudesta. Silva Fennica vol. 5 no. 3 article id 4847. https://doi.org/10.14214/sf.a14649
 • Räsänen, ORCID ID:E-mail:
 • Hiltunen, ORCID ID:E-mail:
article id 4846, category Article
Olavi Linnamies. (1971). Metsäteollisuutemme laajennukset ja puuraaka-aineen riittävyys. Silva Fennica vol. 5 no. 3 article id 4846. https://doi.org/10.14214/sf.a14648
 • Linnamies, ORCID ID:E-mail:
article id 4845, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1971). Metsätieteellisten julkaisusarjojen lyhenteitä. Silva Fennica vol. 5 no. 2 article id 4845. https://doi.org/10.14214/sf.a14647
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4844, category Article
Kaarina Rutanen. (1971). Sinivuoren luonnonpuiston kasvisto ja kasvillisuus. Silva Fennica vol. 5 no. 2 article id 4844. https://doi.org/10.14214/sf.a14646
 • Rutanen, ORCID ID:E-mail:
article id 4843, category Article
Unto Silvennoinen, Rihko Haarlaa. (1971). Metsätraktoreiden liikkuvuus lumessa. Silva Fennica vol. 5 no. 2 article id 4843. https://doi.org/10.14214/sf.a14645
 • Silvennoinen, ORCID ID:E-mail:
 • Haarlaa, ORCID ID:E-mail:
article id 4842, category Article
Matti Leikola. (1971). Metsikkösadannan määrä eräässä hoidetussa männikössä. Silva Fennica vol. 5 no. 2 article id 4842. https://doi.org/10.14214/sf.a14644
 • Leikola, ORCID ID:E-mail:
article id 4841, category Article
Hannu Mannerkoski. (1971). Lannoituksen vaikutus kylvösten ensi kehitykseen turvealustalla. Silva Fennica vol. 5 no. 2 article id 4841. https://doi.org/10.14214/sf.a14643
 • Mannerkoski, ORCID ID:E-mail:
article id 4840, category Article
Paavo Yli-Vakkuri. (1971). Havaintoja latvakasvainten pakkasvaurioista kuusen taimistoissa Itä-Savossa. Silva Fennica vol. 5 no. 2 article id 4840. https://doi.org/10.14214/sf.a14642
 • Yli-Vakkuri, ORCID ID:E-mail:
article id 4839, category Article
Erkki Timonen. (1971). Auraus- ja kaivuriojien koon ja muodon muutoksista. Silva Fennica vol. 5 no. 2 article id 4839. https://doi.org/10.14214/sf.a14641
 • Timonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4838, category Article
Kustaa Seppälä. (1971). Metsityslannoituksessa käytetyn lannoitemäärän ja levitystavan merkitys istutustaimiston alkukehitykselle ojitetuilla avosoilla. Silva Fennica vol. 5 no. 2 article id 4838. https://doi.org/10.14214/sf.a14640
 • Seppälä, ORCID ID:E-mail:
article id 4837, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1971). Vuonna 1970 Suomessa ilmestyneitä metsätieteellisiä tutkimuksia. Silva Fennica vol. 5 no. 1 article id 4837. https://doi.org/10.14214/sf.a14626
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4836, category Article
Erkki Lähde. (1971). Anaerobisten olosuhteiden ja aerobisuusrajan esiintymisestä erilaisilla luonnontilaisilla turvemailla ja merkityksestä suotyypin kuvaajana. Silva Fennica vol. 5 no. 1 article id 4836. https://doi.org/10.14214/sf.a14625
 • Lähde, ORCID ID:E-mail:
article id 4835, category Article
Kari Löyttyniemi. (1971). Havupunkin, Oligonychus ununguis (Jacobi), aiheuttaman neulasvioituksen vaikutuksesta kuusen taimien kasvuun. Silva Fennica vol. 5 no. 1 article id 4835. https://doi.org/10.14214/sf.a14624
 • Löyttyniemi, ORCID ID:E-mail:
article id 4834, category Article
Bo Långström. (1971). Viktförlust, vattenhalt och plantavgång hos kyllagrade tallplantor. Silva Fennica vol. 5 no. 1 article id 4834. https://doi.org/10.14214/sf.a14623
 • Långström, ORCID ID:E-mail:
article id 4833, category Article
Eero Malmivaara, Jouni Mikola, Christel Palmberg. (1971). Pajujen mahdollisuudet metsäpuiden jalostuksessa. Silva Fennica vol. 5 no. 1 article id 4833. https://doi.org/10.14214/sf.a14622
 • Malmivaara, ORCID ID:E-mail:
 • Mikola, ORCID ID:E-mail:
 • Palmberg, ORCID ID:E-mail:
article id 4832, category Article
Paavo Yli-Vakkuri, Pentti K. Räsänen. (1971). Siementen peittämisen ja kylvökohdan polkaisun vaikutus männyn ruutukylvön tulokseen. Silva Fennica vol. 5 no. 1 article id 4832. https://doi.org/10.14214/sf.a14621
 • Yli-Vakkuri, ORCID ID:E-mail:
 • Räsänen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive