Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 7 | 1973

Category: Article

article id 4892, category Article
Aarne Nyyssönen. (1973). Uutta kirjallisuutta. Silva Fennica vol. 7 no. 4 article id 4892. https://doi.org/10.14214/sf.a14730
 • Nyyssönen, ORCID ID:E-mail:
article id 4891, category Article
Leo Heikurainen. (1973). Metsäojitustoiminta ja toimenpideraja. Silva Fennica vol. 7 no. 4 article id 4891. https://doi.org/10.14214/sf.a14729
 • Heikurainen, ORCID ID:E-mail:
article id 4890, category Article
Rihko Haarlaa. (1973). Maaston vaikutuksesta metsäteiden rakennukseen. Silva Fennica vol. 7 no. 4 article id 4890. https://doi.org/10.14214/sf.a14728
 • Haarlaa, ORCID ID:E-mail:
article id 4889, category Article
Tapio Lehtiniemi. (1973). Turvepuristeet ja männyn kylvö. Silva Fennica vol. 7 no. 4 article id 4889. https://doi.org/10.14214/sf.a14727
 • Lehtiniemi, ORCID ID:E-mail:
article id 4888, category Article
Olavi Luukkanen. (1973). Havaintoja kuusen vapaapölytysjälkeläistöjen ja männyn metsikköalkuperien CO2-aineenvaihdunnasta. Silva Fennica vol. 7 no. 4 article id 4888. https://doi.org/10.14214/sf.a14726
 • Luukkanen, ORCID ID:E-mail:
article id 4887, category Article
Kauko Hahtola. (1973). Metsänomistajien käyttäytymistutkimuksissa sovelletut tutkimusotteet. Silva Fennica vol. 7 no. 3 article id 4887. https://doi.org/10.14214/sf.a14725
 • Hahtola, ORCID ID:E-mail:
article id 4886, category Article
Matti Keltikangas, Kustaa Seppälä. (1973). Metsälannoituksen edullisuuden vaihtelu. Silva Fennica vol. 7 no. 3 article id 4886. https://doi.org/10.14214/sf.a14723
 • Keltikangas, ORCID ID:E-mail:
 • Seppälä, ORCID ID:E-mail:
article id 4885, category Article
Ilpo Tikkanen. (1973). Metsäpoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus. Silva Fennica vol. 7 no. 3 article id 4885. https://doi.org/10.14214/sf.a14722
 • Tikkanen, ORCID ID:E-mail:
article id 4884, category Article
Kauko Hahtola, Veli-Pekka Järveläinen, Aarne Reunala. (1973). Metsänomistajien puunmyyntikäyttäytyminen. Silva Fennica vol. 7 no. 3 article id 4884. https://doi.org/10.14214/sf.a14721
 • Hahtola, ORCID ID:E-mail:
 • Järveläinen, ORCID ID:E-mail:
 • Reunala, ORCID ID:E-mail:
article id 4883, category Article
Matti Kärkkäinen. (1973). Näkökohta kuitupuupölkkyjen siirtelymatkasta. Silva Fennica vol. 7 no. 3 article id 4883. https://doi.org/10.14214/sf.a14720
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4882, category Article
Hannu Mannerkoski. (1973). Ekologisia havaintoja eräältä ojitetulta suolta. Silva Fennica vol. 7 no. 2 article id 4882. https://doi.org/10.14214/sf.a14718
 • Mannerkoski, ORCID ID:E-mail:
article id 4881, category Article
Juhani Päivänen. (1973). Harvennuksen vaikutus lumi- ja routasuhteisiin nuoressa turvemaan männikössä. Silva Fennica vol. 7 no. 2 article id 4881. https://doi.org/10.14214/sf.a14717
 • Päivänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4880, category Article
Seppo Kellomäki. (1973). Tallaamisen vaikutus mustikkatyypin kuusikon pintakasvillisuuteen. Silva Fennica vol. 7 no. 2 article id 4880. https://doi.org/10.14214/sf.a14716
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 4879, category Article
Matti Kärkkäinen. (1973). Mäntyrunkojen ydinsäteiden määrä ja koko. Silva Fennica vol. 7 no. 2 article id 4879. https://doi.org/10.14214/sf.a14713
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4878, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1973). Vuonna 1972 Suomessa ilmestyneitä metsätieteellisiä tutkimuksia. Silva Fennica vol. 7 no. 1 article id 4878. https://doi.org/10.14214/sf.a14711
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4877, category Article
Pertti Laatikainen. (1973). Jyrsinturve ja kuorihumus männyn kylvötaimien kasvualustoina muovihuoneessa. Silva Fennica vol. 7 no. 1 article id 4877. https://doi.org/10.14214/sf.a14707
 • Laatikainen, ORCID ID:E-mail:
article id 4876, category Article
Tapio Lehtiniemi, Juhani Sarasto. (1973). Kokemuksia rauduksen istutuksesta ojitetuille soille. Silva Fennica vol. 7 no. 1 article id 4876. https://doi.org/10.14214/sf.a14706
 • Lehtiniemi, ORCID ID:E-mail:
 • Sarasto, ORCID ID:E-mail:
article id 4875, category Article
Lasse Lovén. (1973). Metsäammattimiesten maisemanhoidolliset arvostukset. Silva Fennica vol. 7 no. 1 article id 4875. https://doi.org/10.14214/sf.a14705
 • Lovén, ORCID ID:E-mail:
article id 4874, category Article
Matti Kärkkäinen. (1973). Runkojen järeys puunkorjuun monitoimikoneiden ajanmenekin ennustamisessa. Silva Fennica vol. 7 no. 1 article id 4874. https://doi.org/10.14214/sf.a14704
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive