Current issue: 52(4)

Under compilation: 52(5)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 8 | 1974

Category: Article

article id 4911, category Article
Leo J. Salo. (1974). Wilderness-alueet Yhdysvaltain kansallispuistoissa. Silva Fennica vol. 8 no. 4 article id 4911. https://doi.org/10.14214/sf.a14755
 • Salo, ORCID ID:E-mail:
article id 4910, category Article
Erkki Lähde, Katri Pahkala. (1974). Havupuiden siemenen kehitys ja itäminen kirjallisuuden valossa. Silva Fennica vol. 8 no. 4 article id 4910. https://doi.org/10.14214/sf.a14754
 • Lähde, ORCID ID:E-mail:
 • Pahkala, ORCID ID:E-mail:
article id 4909, category Article
Jari Hurskainen, Aarne Reunala. (1974). Metsätalousaluetoiminnan kehitys ja kehittymisen edellytykset Suomessa. Silva Fennica vol. 8 no. 4 article id 4909. https://doi.org/10.14214/sf.a14753
 • Hurskainen, ORCID ID:E-mail:
 • Reunala, ORCID ID:E-mail:
article id 4908, category Article
Juhani Päivänen. (1974). Sarkaleveyden ja naveroinnin vaikutus pohjavesipinnan syvyyteen ja männyntaimiston kehitykseen lyhytkortisella nevalla. Silva Fennica vol. 8 no. 4 article id 4908. https://doi.org/10.14214/sf.a14752
 • Päivänen, ORCID ID:E-mail:
article id 4907, category Article
Heikki Wuorenrinne. (1974). Suomen kekomuurahaisten (Formica rufa coll.) ekologiasta ja levinneisyydestä. Silva Fennica vol. 8 no. 3 article id 4907. https://doi.org/10.14214/sf.a14751
 • Wuorenrinne, ORCID ID:E-mail:
article id 4906, category Article
Lasse Lovén. (1974). Maisemanhoitomallien käyttö metsätalouden maan aluevaraussuunnittelussa. Silva Fennica vol. 8 no. 3 article id 4906. https://doi.org/10.14214/sf.a14750
 • Lovén, ORCID ID:E-mail:
article id 4905, category Article
Reijo Solantie. (1974). Kesän vesitaseen vaikutus metsä- ja suokasvillisuuteen ja linnustoon sekä lämpöolojen välityksellä maatalouden toimintaedellytyksiin Suomessa. Silva Fennica vol. 8 no. 3 article id 4905. https://doi.org/10.14214/sf.a14749
 • Solantie, ORCID ID:E-mail:
article id 4904, category Article
Sirkka Kupila-Ahvenniemi, Sirkka Hankonen, Seppo Sivonen. (1974). Kokeita röntgenmikroanalyysimenetelmän käyttökelpoisuudesta eräiden alkuaineiden määrityksessä männyn silmuissa. Silva Fennica vol. 8 no. 3 article id 4904. https://doi.org/10.14214/sf.a14748
 • Kupila-Ahvenniemi, ORCID ID:E-mail:
 • Hankonen, ORCID ID:E-mail:
 • Sivonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4903, category Article
Olavi Luukkanen. (1974). Esikokeita kinetiinin vaikutuksesta männyn hypokotyylien kallus- ja juurimuodostukseen. Silva Fennica vol. 8 no. 2 article id 4903. https://doi.org/10.14214/sf.a14747
 • Luukkanen, ORCID ID:E-mail:
article id 4902, category Article
Carl Johan Westman. (1974). Urealannoituksen vaikutus metsämaan kasveille käyttökelpoiseen typpimäärään. Silva Fennica vol. 8 no. 2 article id 4902. https://doi.org/10.14214/sf.a14746
 • Westman, ORCID ID:E-mail:
article id 4901, category Article
Veli Pohjonen. (1974). Istutustiheyden vaikutus eräiden lyhytkiertoviljelyn puulajien ensimmäisen vuoden satoon ja pituuskasvuun. Silva Fennica vol. 8 no. 2 article id 4901. https://doi.org/10.14214/sf.a14745
 • Pohjonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4900, category Article
Pertti Harstela. (1974). Eräiden koneellistamisennusteiden herkkyydestä kustannustason muutoksiin. Silva Fennica vol. 8 no. 2 article id 4900. https://doi.org/10.14214/sf.a14744
 • Harstela, ORCID ID:E-mail:
article id 4899, category Article
Matti Kärkkäinen. (1974). Näkökohta tyvi- ja latvaläpimitan keskiarvoon perustuvasta mäntypölkkyjen kuutioinnista. Silva Fennica vol. 8 no. 2 article id 4899. https://doi.org/10.14214/sf.a14743
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4898, category Article
L. E. Mikhailov. (1974). Neuvostoliiton metsäntutkimuksen organisaatio ja kehityssuunnat. Silva Fennica vol. 8 no. 1 article id 4898. https://doi.org/10.14214/sf.a14742
 • Mikhailov, ORCID ID:E-mail:
article id 4897, category Article
A. V. Chudnyi. (1974). Metsäpuiden populaatiorakenteen tutkimusmenetelmistä. Silva Fennica vol. 8 no. 1 article id 4897. https://doi.org/10.14214/sf.a14741
 • Chudnyi, ORCID ID:E-mail:
article id 4896, category Article
Matti Kärkkäinen. (1974). Keskusmuotoluvun perusteita tukkien ja kuitupuun mittauksessa. Silva Fennica vol. 8 no. 1 article id 4896. https://doi.org/10.14214/sf.a14740
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4895, category Article
Seppo Kellomäki. (1974). Metsän aluskasvillisuuden biomassan ja peittävyyden välisestä suhteesta. Silva Fennica vol. 8 no. 1 article id 4895. https://doi.org/10.14214/sf.a14739
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 4894, category Article
Olli Makkonen. (1974). Forst-sanan alkuperä. Silva Fennica vol. 8 no. 1 article id 4894. https://doi.org/10.14214/sf.a14738
 • Makkonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4893, category Article
Tauno Kallio, Jukka Selander, Antti Uusi-Rauva. (1974). Fomes annosuksen (Fr.) Cooke kantaitiöiden merkitseminen radioaktiivisilla isotoopeilla 3H, 32P, 125I. Silva Fennica vol. 8 no. 1 article id 4893. https://doi.org/10.14214/sf.a14737
 • Kallio, ORCID ID:E-mail:
 • Selander, ORCID ID:E-mail:
 • Uusi-Rauva, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive